Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

note /search

Baza pytań 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2037

Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego – zbiór pytań • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Urząd interrexa w XX wieku miał znaczenie Prymasi Królestwa Polskiego rządzili Kościołem katolickim na terenie Kustoszem (opiekunem)

Prymasostwo, aresztowanie-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

1. Prymasostwo - instytucja dawniej powszechna i ważna w dziejach Kościoła, oznacza specjalną funkcję i prerogatywy (zakres władzy uprawnień) w zarządzaniu Kościołem lokalnym (w konkretnym kraju). W Polsce od XV wieku (abp gnieźnieński Mikołaj Trąba)...

Pytania i odpowiedzi 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1946

1) Inwigilacja Wyszyńskiego przez władze państwowe miała zasadniczo charakter: a. ani doraźny, ani jednostkowy b. jednostkowy, ale totalny c. doraźny, ale planowy 2) W 1959 r. Władysław Gomułka (+1982) tłumaczył Jerzemu Zawieyskiemu (+1969), że „Rząd dusz w tym kraju ma socjalizm. Socjalizm sięga ...

Pytania i podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1176

Gdzie się urodził: W Zuzeli. Był redaktorem: Ateneum Kapłańskie Co wniósł do nauki Kościoła? zagadnienia etyczne itp. Kiedy został aresztowany? W 1953 r. Co kościół wnosi w nowe tysiąclecie wiary? Naukę o wysokiej godności każdego czł...

Test II 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1176

Jak długo trwało uwięzienie Kardynała? Wybierz jedną: *a. trzy lata b. prawie półtora roku c. cztery i pół tygodnia Katechezy kardynała Wyszyńskiego skierowane były do: Wybierz jedną: a. Młodzieży uniwersyteckiej *b. Praktycznie wszystkich grup społecznych c. Głównie do zakonnic i zakonników Z jakim...

Warunki prymasostwa, inwigilacja-wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Warunki prymasostwa (1948-1951) Ingres do Gniezna odbył Wyszyński w lutym 1949 roku. Droga z Warszawy do Gniezna pokazała, że nie ma co liczyć na „taryfę ulgową”, jak w czasie, kiedy był biskupem lubelskim - okres pozornej współpracy państwa z Kościołem skończył się. Widział wszystkie utrudnienia dl...

Praca duszpasterska-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

1. Praca duszpasterska Wyszyński bardzo dużo mówił -  od stycznia 1949 roku, kiedy został prymasem, do aresztowania we wrześniu 1953 roku wygłosił. 2.900 kazań, konferencji, medytacji itd. To była droga porozumiewania się z ludźmi, ale i czasem z władzami, kiedy inne drogi były zamknięte (cenzura, z...

Przygotowanie do aresztowania, internowanie-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

1. Przygotowania do aresztowania Od końca maja 1953 roku władze bezpieczeństwa zaczęły na nowo „rozpracowywać” Wyszyńskiego i jego otoczenie (ponad 300 osób) - teraz po to, żeby go aresztować. On sam, nie wiedząc, że „odwilż” zaczęta przez Berię skończyła się, nie spodziewał się, że go zamkną, choć ...

Represjewykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Wyszyński i Gomułka - ich rozmowy (1957-1963) Obaj bardzo się różnili, ale mieli i wspólne cechy. Lubili dużo i długo mówić, pasjonowali się ekonomią i oszczędzaniem, obaj - na różny sposób - byli fanatyczni i ascetyczni, mieli silne osobowości, obawiali się Niemców i pragnęli uzyskania gwarancji RF...

Obchody milenium-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

1. Obchody Milenium (1966) Obchody tysiąclecia chrztu Polski (1966-1967) zakończyły Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957-1966). Były wcześniej zaplanowane przez Wyszyńskiego, w porozumieniu z biskupami i odbyły się uroczyście w każdej diecezji, z udziałem Wyszyńskiego i biskupów z i...