Pytania i podstawowe wiadomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i podstawowe wiadomości - strona 1 Pytania i podstawowe wiadomości - strona 2 Pytania i podstawowe wiadomości - strona 3

Fragment notatki:

Gdzie się urodził:
W Zuzeli.
Był redaktorem:
Ateneum Kapłańskie
Co wniósł do nauki Kościoła?
zagadnienia etyczne itp.
Kiedy został aresztowany?
W 1953 r.
Co kościół wnosi w nowe tysiąclecie wiary?
Naukę o wysokiej godności każdego człowieka.
PYTANIA
1. Jak długo trwało uwięzienie Kardynała?
*a. trzy lata
b. prawie półtora roku
c. cztery i pół tygodnia
2. Katechezy kardynała Wyszyńskiego skierowane były do:
a. Młodzieży uniwersyteckiej
*b. Praktycznie wszystkich grup społecznych
c. Głównie do zakonnic i zakonników
3. Z jakimi organizacjami społecznymi kard. Stefan Wyszyński współpracował w latach 30-tych w
Włocławku?
a. Organizacja Syjonistyczna
b. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
*c. Chrześcijańskie Związki Zawodowe
4. Co jest podstawą godności człowieka wg. kard. Stefana Wyszyńskiego?
a. Status materialny
*b. Człowiek pochodzi od Boga (jest dzieckiem Boga)
c. Prawo stanowione
5. Posługa prymasa w kościele miała charakter ?
*a. pasterski
b. charyzmatyczny
c. polityczny
6. W czasie Soboru Watykańskiego ks. kardynał Wyszyński miał wpływ na:
a. wydanie konstytucji o liturgii
*b. ogłoszenie Maryi „Matką Kościoła”
c. prace nad konstytucją Gaudium et spes
7. Aresztowanie Prymasa zostało dokonane na podstawie:
*a. decyzji Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL
b. na rozkaz płk UB Józefa Światły
c. polecenia Stalina i Sierowa
8. Kardynałowi Wyszyńskiemu, który przed II wojną uczestniczył w organizacji "Odrodzenie",
podczas posługi prymasowskiej bliższy był duch:
*a. katolicyzmu ludowego
b. ruchów odnowy
c. Soboru Watykańskiemu Drugiego
9. Poniżej wskazano różne sposoby ujmowania treści etycznych. Proszę zaznaczyć te, które
dominowały w etyce pracy Stefana Wyszyńskiego.
a. Etyka indywidualna i aretologia
*b. Etyka społeczna
c. Deontologia i aksjologia
w Laskach po powstaniu znalazł kartke z cytatem " Bedziesz miłował"?
10.Z jakiego powodu w latach 1980-1981 kardynał Wyszyński opowiedział się przeciwko strajkom?
a. z oportunizmu
*b. z obawy o przelew krwi
c. z obawy przed pogorszeniem się sytuacji Kościoła w Polsce
11. Co kształtowało zręby teologicznej wrażliwości kard. S. Wyszyńskiego w jego dzieciństwie?
*a. wizerunek MB. Częstochowskiej i MB. Ostrobramskiej
b. bliskie kontakty z miejscowym proboszczem
c. wiara babci
12. Wskaż jedno z miejsc uwięzienia Prymasa Tysiąclecia:
*a. Rywałd Królewski
b. Gniezno
c. Stryszawa
13. Wśród głównych tematów katechez kardynała Wyszyńskiego należy wymienić:
a. Kwestie związane z wolnością prasy
*b. Aktualne problemy ówczesnego życia społeczno-politycznego
c. Zagadnienia etyczne, moralne i społeczne
14. Posługa Prymasa Wyszyńskiego w narodzie miała wymiar:
a. Polityczny
*b. Socjalny
c. Obrony praw narodu w układzie międzynarodowym
15. Ks. Stefan Wyszyński nie publikował swoich tekstów w:
*a. Gościu Niedzielnym
b. Słowie Kujawskim
c. Ateneum Kapłańskim
16. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił z okazji 100 rocznicy urodzin kardynała Wyszyńskiego
rokiem jemu poświęconym:
*a. 2001
b. 1993
c. 2000
17. Ks.

(…)

… na podstawie:
*a. decyzji Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL
b. na rozkaz płk UB Józefa Światły
c. polecenia Stalina i Sierowa
8. Kardynałowi Wyszyńskiemu, który przed II wojną uczestniczył w organizacji "Odrodzenie",
podczas posługi prymasowskiej bliższy był duch:
*a. katolicyzmu ludowego
b. ruchów odnowy
c. Soboru Watykańskiemu Drugiego
9. Poniżej wskazano różne sposoby ujmowania treści etycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz