Test II 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test II 2011 - strona 1 Test II 2011 - strona 2 Test II 2011 - strona 3

Fragment notatki:

Jak długo trwało uwięzienie Kardynała? Wybierz jedną: *a. trzy lata b. prawie półtora roku c. cztery i pół tygodnia Katechezy kardynała Wyszyńskiego skierowane były do: Wybierz jedną: a. Młodzieży uniwersyteckiej *b. Praktycznie wszystkich grup społecznych c. Głównie do zakonnic i zakonników Z jakimi organizacjami społecznymi kard. Stefan Wyszyński współpracował w latach 30-tych w Włocławku? Wybierz jedną: a. Organizacja Syjonistyczna b. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych *c. Chrześcijańskie Związki Zawodowe Co jest podstawą godności człowieka wg. kard. Stefana Wyszyńskiego? Wybierz jedną: a. Status materialny *b. Człowiek pochodzi od Boga (jest dzieckiem Boga) c. Prawo stanowione Posługa prymasa w kościele miała charakter ? Wybierz jedną: *a. pasterski b. charyzmatyczny c. polityczny W czasie Soboru Watykańskiego ks. kardynał Wyszyński miał wpływ na: Wybierz jedną: a. wydanie konstytucji o liturgii *b. ogłoszenie Maryi „Matką Kościoła” c. prace nad konstytucją Gaudium et spes Aresztowanie Prymasa zostało dokonane na podstawie: Wybierz jedną: *a. decyzji Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL b. na rozkaz płk UB Józefa Światły c. polecenia Stalina i Sierowa Kardynałowi Wyszyńskiemu, który przed II wojną uczestniczył w organizacji "Odrodzenie", podczas posługi prymasowskiej bliższy był duch: Wybierz jedną: *a. katolicyzmu ludowego b. ruchów odnowy c. Soboru Watykańskiemu Drugiego Poniżej wskazano różne sposoby ujmowania treści etycznych. Proszę zaznaczyć te, które dominowały w etyce pracy Stefana Wyszyńskiego. Wybierz jedną: a. Etyka indywidualna i aretologia *b. Etyka społeczna c. Deontologia i aksjologia w Laskach po powstaniu znalazł kartke z cytatem " Bedziesz miłował"? Z jakiego powodu w latach 1980-1981 kardynał Wyszyński opowiedział się przeciwko strajkom? Wybierz jedną: a. z oportunizmu *b. z obawy o przelew krwi c. z obawy przed pogorszeniem się sytuacji Kościoła w Polsce Co kształtowało zręby teologicznej wrażliwości kard. S. Wyszyńskiego w jego dzieciństwie? Wybierz jedną: *a. wizerunek MB. Częstochowskiej i MB. Ostrobramskiej b. bliskie kontakty z miejscowym proboszczem c. wiara babci Wskaż jedno z miejsc uwięzienia Prymasa Tysiąclecia: Wybierz jedną: *a. Rywałd Królewski b. Gniezno c. Stryszawa Wśród głównych tematów katechez kardynała Wyszyńskiego należy wymienić: Wybierz jedną: a. Kwestie związane z wolnością prasy *b. Aktualne problemy ówczesnego życia społeczno-politycznego c. Zagadnienia etyczne, moralne i społeczne Posługa Prymasa Wyszyńskiego w narodzie miała wymiar: Wybierz jedną: a. Polityczny *b. Socjalny c. Obrony praw narodu w układzie międzynarodowym Ks. Stefan Wyszyński nie publikował swoich tekstów w: Wybierz jedną: *a. Gościu Niedzielnym b. Słowie Kujawskim c. Ateneum Kapłańskim Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił z okazji 100 rocznicy urodzin kardynała Wyszyńskiego rokiem jemu poświęconym:

(…)

… urodzin kardynała Wyszyńskiego rokiem jemu poświęconym: Wybierz jedną: *a. 2001 b. 1993 c. 2000 Ks. bp Stefan Wyszyńskiego został arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski po śmierci: Wybierz jedną: a. Ks. abpa Antoniego Baraniaka *b. Ks. kardynała Augusta Hlonda c. Ks. kardynała Adama Sapiehy Na temat czasu uwięzienia Prymasa w 2000 roku powstał film z kreacją Andrzeja…
… Jasnogórskie Śluby Narodu. Kiedy i gdzie zostały odczytane? Wybierz jedną: a. W roku 1954, z okazji 100 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. b. W roku 1966, z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. *c. W roku 1956, z okazji 300 rocznicy Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza. Odczytane zostały na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. Posługa Prymasa Wyszyńskiego w państwie…
…. polityczny W czasie Soboru Watykańskiego ks. kardynał Wyszyński miał wpływ na: Wybierz jedną: a. wydanie konstytucji o liturgii *b. ogłoszenie Maryi „Matką Kościoła” c. prace nad konstytucją Gaudium et spes Aresztowanie Prymasa zostało dokonane na podstawie: Wybierz jedną: *a. decyzji Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL b. na rozkaz płk UB Józefa Światły c. polecenia Stalina i Sierowa Kardynałowi…
…. polityczny W czasie Soboru Watykańskiego ks. kardynał Wyszyński miał wpływ na: Wybierz jedną: a. wydanie konstytucji o liturgii *b. ogłoszenie Maryi „Matką Kościoła” c. prace nad konstytucją Gaudium et spes Aresztowanie Prymasa zostało dokonane na podstawie: Wybierz jedną: *a. decyzji Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL b. na rozkaz płk UB Józefa Światły c. polecenia Stalina i Sierowa Kardynałowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz