Zakonnica

Communio et progressio III

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

wykonywania pracy, której jakość pozyska im sympatię kolegów. Kandydaci do kapłaństwa, zakonnicy i zakonnice...

Opracowane pytania egzaminacyjne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

, zakonnicy i zakonnice, osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokali, sprzedaży rzeczy własnych...

Siostra Angelika-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Siostra Angelika Mała Rita chodziła do szkoły do zakonnic; trudne dzieciństwo; szybko uczy...

Ustawa laicka z 1905 roku dla Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

służb publicznych, co przejawiło się w m.in.: usunięciu zakonników i zakonnic ze szkół państwowych...

Sztuka ottońska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

. W kościele znajdował się tzw. Chór zakonnic, empora przeznaczona dla zakonnic w kościele klasztoru żeńskiego...

Wykład - Podmiotowość Zakonu Maltańskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

opanowały wyspę Rodos. Zakon opuścił wyspę, ale wskutek tego, że zakonnicy bohatersko braonili wyspy...