Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady - Akcja Wisła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady - Akcja Wisła - strona 1

Fragment notatki:

Wykład nr 7/ 10.05.2010 r. Referendum miało dotyczyć zasad ustrojowych państwa i granic. Wzywano do głosowania 3 x TAK. W referendum poruszano kwestie granicy wschodniej, a nie wspominano nic o zachodniej. Pytania były pytaniami retorycznymi. Normalnie Tak każdy odpowiedziałbym na 2 pytania. Jedynie pierwsze pytanie budziło jakiekolwiek wątpliwości. 30 czerwca 46 odbyło się referendum. Wyniki zostały 2 tygodnie później. PSL namawiał 2 x TAK i 1 x NIE. Wyniki były sfałszowane. Powołano urząd głównego urzędu pracy. Rozpoczęły się spory o ordynację wyborczą. Przyznano wojskowym prawo do głosowania i stworzyły dla nich specjalne okręgi wyborcze. Komisja wyborcza mogła pozbawiać możliwości głosowania osoby które współpracowały z Niemcami. Żołnierze głosowali w sposób jawny. Czynne wyborcze miały osoby powyżej 21 lat. 19 stycznia 47 miały się odbyć wybory. Komuniści prowadzili kampanię w sposób agresywny. Organizowane były wiece poparcia. Wywieszano propagandowe plakaty. Między ZSRR a mocarstwami zachodnimi pogorszyły się stosunki. 19 stycznia 47 odbyły się wybory. Frekwencja wyniosła 89,9 %. Oficjalne wyniki opierały się na 10 % dla PSL. PPR i PPS zdobyły 64 % głosów. W wielu komisjach wyborczych głosowania odbywały się w sposób jawny. MO nie wpuszczała osób które miały listę z poza bloku. 4 lutego zbiera się sejm. Marszałkiem zostaje Bolesław kowalski. Tego samego dnia uchwalono zasady wyboru prezydenta. Zaraz potem na prezydenta zostaje wybrany teoretycznie bezpartyjny Bierut, premierem zostaje Cyrankiewicz. Wprowadzono małą konstytucje. Wprowadzono radę państwa, były na wszystkich szczeblach administracji (3). Wydawała dekrety z mocą ustawy. Wprowadzono ustrój parlamentarno-gabinetowy. Osoba szkalująca ustrój PRL-u mogła być pozbawiona wielu praw podstawowych.
Wprowadzono amnestię członków podziemia, żeby się ujawnili i znowu ich aresztować i torturować. W 47 była akcja wisła, czyli przeludnianie ludności ukraińskiej pod granicę wschodnią. Mikołajczyk wyjeżdża z kraju. Nie mogli go zastrzelić, ponieważ opozycja miałaby męczennika. Byłby ikoną przemocy. Wypowiedzono konkordat z Watykanem. Kościół zwalczano, ale pozwalano mu funkcjonować, ale tylko w obrębie jego murów. Stworzono komisję księży, do której werbowano księży do jawnej współpracy z ZSRR. W 50 przejęto Caritas ze wszystkimi domami, sprzętem itp. Zniszczono bazę materialną kościoła. Konfiskowano z majątkami, sprzętem itd. Jak księża czy zakonnice nie chcieli tego oddać to wywożono ich. Akcja X2 - zakonnicy zostają wysiedleni.
Osoby które chciały wstąpić do wojska nie mogły mieć księdza w rodzinie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz