Prawo sądowe RP szlacheckiej- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo sądowe RP szlacheckiej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO SĄDOWE RP SZLACHECKIEJ
II. PRAWO PRYWATNE
A. OSOBY
292. Osoby fizyczne i prawne:
lata sprawne - od XVI w. chłopcy - 15, dziewczyny - 12, w 2 połowie XVII w. podniesiona do 18 dla chłopców, 14 dla dziewczyn,
lata dojrzałe - uzyskiwane przez mężczyznę w wieku 24 lat, po zakończeniu lat sprawnych (18-24)
lata roztropne - w prawie miejskim w wieku 21 lat u faceta, po zakończeniu lat sprawnych (14-21)
osobowość prawna - miały jąbiskupstwa, kapituły, klasztory, w prawie wiejskim - gromady z własnymi pastwiskami łąkami i lasami, w miejskim - miasta z władzami miejskimi i cechami
zdolność prawna i do czynność prawnych - pełne mieli tylko ci szlachcice, którzy cieszyli się dobrym imieniem i czcią
cudzoziemcy - spadek mogli przekazać tylko tym, którzy mieszkali w RP, inaczej jako kaduk przypadał królowi, nie mogli nabywać nieruchomości na własnośc czy w zastaw, posiadane musieli sprzedawać
król - nie mógł nabywać dóbr dziedzicznych dla swojej rodziny, wyjazdów za granicę, hajtać się bez zezwolenia sejmu
293. Ustawy amortyzacyjne:
ograniczały wzrost dóbr kościoła, nie naruszały stanu posiadania - zakazywały alienacji dóbr ziemskich na rzecz kościoła i na rzecz duchownych w zakonach, , od XVI w. zakonnice i zakonnicy nie mogli osobiście zarządzać odziedziczonym majątkiem ruchomym, obowiązek ten spadał na najbliższego krewnego męskiego
B. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
294. Zawarcie małżeństwa i jego ważność:
kościelna forma - obowiązkowa od 1577 - obie strony musiały wyrazić wolę małżeństwa przed proboszczem w obecności przynajmniej dwóch świadków - inaczej było to małżeństwo potajemne - nieważne
unieważnienie małżeństwa - uzyskanie urzędowego potwierdzenia, że małżeństwo nie zostało ważnie zawarte
przeszkody zrywające - powodowały nieważność małżeństwa - brak śawiadomego oświadczenia woli zawarcia małżeństwa, przymus, błąd co do osoby, chory umysłowo, pominięcie istotnej formy zawarcia małżeństwa, impotencja, bigamia, brak chrztu, wyższe święcenia duchowne, śluby zakonne, uprowadzenie kobiety, pokrewieństwo w linii brostej i w linii bocznej (ale do IV stopnia)
przeszkody wzbraniające - zabraniały małżeństwa, ale jeśli już je zawarto mimo ich istnienia, małżeństwo takie było ważne: różnorodność wyznania wśród chrześcijan, dalsze pokrewieństwo przy braku dyspensy
separacja od stołu i łoża - stała lub czasowa, przerwanie wspólności życia małżeńskiego za zgodą obu stron lub na moczy orzeczenia sądu
295. Stosunki majątkowe między małżonkami:
intercyza - umowa zawierana razem z zaręczynami, określała szczegółowo skład wyprawy, wysokość posagu i wiana


(…)

…, lub zrodzone z małżeństwa, które współżyło ze sobą przed ślubem; nie miały prawa do dziedziczenia po ojcu, nie korzystały z praw szlacheckich, nie nosiły nazwiska ojca
298. Opieka i kuratela:
inwentarz - sporządzany przy obejmowaniu opieki, dotyczył majątku osoby objętej opieką, sporządzano go w obecności dwóch świadków, na opiekunie ciążył obowiązek wykształcenia nieletnich, opiekun mógł być na wniosek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz