Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej - strona 1 Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej - strona 2 Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej - strona 3

Fragment notatki:

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej I. Charakterystyka prawa sądowego Systemy prawa Rak jak w monarchii stanowej utrzymała się odrębność prawa dla poszczególnych stanów. Prawo rzymskie tak rozpowszechniające się na zachodzie wobec strachu przed absolutyzmem przyjęło się tylko w nieznacznym stopniu w niektórych miastach. Namiastkami niedokonanych kodyfikacji były zbiory prawa, a także spisy prawa zwyczajowego. Dużo bardziej przyjęło się constitutio Criminalis Carolina (Karol V 1532) - system kar prawa miejskiego. Właściwie każda ziemia a nie tylko miast rządziły się odmiennymi prawami. II. Prawo prywatne Osoby fizyczne i prawne Lata sprawne - prawo ziemskie(XVI.15 chłopcy i 12 - dziewczyny w XVII. 18 chłopcy 14 - dziewczyny) Prawo miejskie(14 chłopiec) (Lata dojrzałe mężczyzna 24 lata) - ziemskie i( lata roztropne 21 lat chłopcy) - miejskie Osobowość prawną posiadały biskupstwa, kapituły i klasztory, miasta reprezentowane przez władze miejskie, cechy, gromady posiadające własne pastwiska łąki i lasy
Pełna zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej posiadała tylko szlachta , która cieszyła się dobrym imieniem i czcią
Cudzoziemcy mogli przekazywać spadek tylko tym osobom, które aktualnie mieszkały Polsce, zakazano im też posiadania nieruchomości.
Ustawy amortyzacyjne Ustawy amortyzacyjne, były to ustawy mające zahamować przekazywanie dóbr w spadkach na rzecz kościoła. Najpełniejsza ustawa amortyzacyjna 1635 zakazywała alienacji dóbr ziemskich na rzecz instytucji kościelnych zarówno w aktach między żyjącymi jak i na wypadek śmierci.
Zawarcie małżeństwa i jego ważność Od 1577 w Polsce zaistniał obowiązek zawierania przez katolików małżeństw kościelnych(w kościele przed proboszczem w obecności 2 świadków) małżeństwa zawarte nie według tej reguły uważano za potajemne i były nieważne do 1741 kiedy to zostały zalegalizowane.
Według prawa kanonicznego małżeństwo uważano za nieważne, jeśli zachodziła przeszkoda zrywająca (brak świadomego oświadczenia woli, nierówność stanowa gdy druga osoba nie była jej świadoma, pominięcie istotnej formy zawarcia, impotencja, pokrewieństwo w linii prostej lub bocznej do czwartego pokolenia, święcenia, brak chrztu). Niektóre przeszkody były tylko wzbraniające to znaczy, że istniejącego już małżeństwa nie unieważniały Separacja od stołu i łoża przerwanie wspólnego życia małżeńskiego. Stosunki majątkowe miedzy małżonkami Zaręczynom zwykle towarzyszyła intercyza , która regulowała szczegółowo co wejdzie na wprawę, jaka będzie wysokość posagu i wiana. Intercyzy wpisywana do ksiąg sądowych.
Ko0nstytucja 1588 zobowiązywała braci do ustanowienia posagu w wysokości równej sióstr wyposażonych za życia ojca, jeśli bracia utracili schedę ten obowiązek przechodził na wierzycieli. Dobra wienne nie odpowiadały za długi męża

(…)

… własnego herbu osobie, 1616 zakazano w stosunku do plebejuszy
Bękarty - nieślubne dzieci nie miały praw do majątków ojca
Prawo legitymacji - nieślubnych dzieci miał król do 1578
Opieka i kuratela
Konstytucja 1565 nakazała opiekunom sporządzanie inwentarza w obecności dwóch kuzynów ojca. Opiekuni mieli obowiązek wykształcić dziecko, niewywiązujący się ze swoich obowiązków opiekun mógł być odsunięty…
… ale jeszcze nie posiadali lat dojrzałych. Posiadanie
Sprawy o wybicie z posiadania można było złożyć w ciągu miesiąca do sądu grodzkiego. Urząd grodzki przeprowadzał dochodzenie na miejscu zwane skrutynium i w razie stwierdzenia wybicia wprowadzał w posiadanie powoda bez badania tytułu
Własność
Własność szlachecka była w własnością alodialną, a już w XVI w. uwolniła się od wszelkich regaliów. Własność typu lennego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz