Prawo – wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo – wprowadzenie - strona 1 Prawo – wprowadzenie - strona 2 Prawo – wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 73 stron.


...Prawo Zbiór reguł zachowania, na których straży stoi aparat państwowy. Jest to jeden z systemów norm występujący w społeczeństwie. Każdy z nich posiada system sankcji. Sankcje zależą od modelu państwa.

Modele państwa:
niewolnicze
feudalne
kapitalistyczne
socjalistyczne

W historii Polski pierwszym władcą był Mieszko, który nie stworzył prawa niewolniczego. Historia Polski rozpoczyna się od prawa feudalnego.

1. PRAWO FEUDALNE
Jest to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne).

Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony nawet na kilkadziesiąt księstw, z których......Prawo dzieli się na:
- prawo publiczne
- prawo prywatne
Podział ten zastosowany był już przez Rzymian i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Prawo publiczne reguluje normy życia publicznego np. wybór prezydenta. Prawo prywatne dotyczy tylko interesu jednostki. Są to dziedziny sporne. Np. trudno jest określić czy prawo karne jest prawem publicznym czy też prywatnym. Są przestępstwa ścigane z urzędu takie jak korupcja, ale istnieją też problemy niepubliczne takie jak np. zniesławienie.
Doktryna współczesna posługuje się obydwoma pojęciami dając jednak zastrzeżenia.

W feudalizmie mamy do czynienia z prywatyzacją władzy publicznej. W stosunkach feudalnych kontrola nad większością spraw jest przekazana w ręce prywatne. Prawo publiczne w tym systemie prawie nie występuje. Zastosowano inny podział: na prawo polityczne i prawo sądowe. Prawo polityczne to prawo na straży, którego stoją władze publiczne. Prawo sądowe to takie, którego reprezentowania domagamy się przed sądem....

1. Prawo - wprowadzenie
1.1 Charakterystyka prawa feudalnego i nowożytnego
Prawo Zbiór reguł zachowania, na których straży stoi aparat państwowy. Jest to jeden z systemów norm występujący w społeczeństwie. Każdy z nich posiada system sankcji. Sankcje zależą od modelu państwa.
Modele państwa: niewolnicze
feudalne
kapitalistyczne
socjalistyczne
W historii Polski pierwszym władcą był Mieszko, który nie stworzył prawa niewolniczego. Historia Polski rozpoczyna się od prawa feudalnego.
PRAWO FEUDALNE
Jest to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne).
Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony nawet na kilkadziesiąt księstw, z których każde przyjęło inne normy prawne. Ponadto obserwujemy również partykularyzm osobowy co oznacza, że grupy społeczne dysponowały innymi prawami. Zasada osobowości prawa mówi, iż każdy rządzi się innymi prawem. Prawem pod którym się urodził, i które „nosi ze sobą”. Oznacza to, że mieszkaniec np. wielkopolski, który znajdzie się w Małopolsce będzie sądzony według prawa wielkopolskiego.
Partykularyzm osobowy wiązał się z wytworzeniem norm prawa dla każdej grupy społecznej.:
Prawo kanoniczne - stosowane w stosunku do duchowieństwa System prawa ziemskiego - system prawa dla szlachty
Prawo miejskie - dla mieszczan
Prawo wiejskie - dla społeczności chłopskiej (było to prawo tworzone przez właściciela dóbr ziemskich, czyli właściciel ten funkcjonuje jako ustaw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz