Zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Zagadnienia egzaminacyjne - strona 2 Zagadnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia egzaminacyjne (2012/2013)
1 Prawo sądowe - wprowadzenie
1.1 charakterystyka prawa feudalnego i nowożytnego
1.2 systematyka prawa
2 Prawo osobowe i rodzinne
2.1 Podmioty prawa
2.2 Początek i koniec osoby fizycznej:
2.2.1 zasady
2.2.2 wyjątki rozszerzające
2.2.3 wyjątki zwężające
2.3 Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
2.4 Rodzaje zdolności prawnej
2.5 Czynniki wpływające na pozbawienie lub ograniczenie zdolności prawnej
2.6 Czynniki wpływające na pozbawienie (ograniczenie) zdolności do czynności praw¬nych
2.7 Ubezwłasnowolnienie
2.8 Osoba prawna
2.8.1 kształtowanie instytucji, początek i rodzaje
2.8.2 powstanie osoby prawnej
2.8.3 osobowość prawna państwa
2.9 Pokrewieństwo
2.9.1 Pokrewieństwo (naturalne) - podstawa, rodzaje, znaczenie
2.9.2 Pokrewieństwo sztuczne - podstawa, rodzaje, rola: duchowe, powinowactwo, adopcja i jej rodzaje)
2.9.3 ustalanie siły pokrewieństwa (pokolenia, linie, stopnie)
2.9.4 rodzaje dzieci: prawe - ślubne; synowie - córki; nieletnie - pełnoletnie; pierworodne
2.10 Stosunki osobiste w rodzinie: między małżonkami, między rodzicami a dziećmi
3 Prawo małżeńskie
3.1 Małżeńskie prawo osobowe
3.1.1 Pojęcie małżeństwa.
3.1.2 Małżeństwo w okresie przed monogamią: agamia - poligamia (poligynia i poliandria)
3.1.3 Świecka forma małżeństwa: od małżeństwa przez pożycie przez porwanie lub kupno żony do zmówin i zdawin.
3.1.4 Charakter świeckiej umowy małżeńskiej i jej realizacja
3.1.5 Kanoniczna umowa małżeńska
3.1.5.1 Kanoniczne wymo¬gi skutecznego zawarcia małżeństwa,
3.1.5.1.1 wola (consens) - wady oświadczenia woli,
3.1.5.1.2 wymagana forma
3.1.5.1.3 brak przeszkód 3.1.5.2 zaręczyny - forma, znaczenie
3.1.5.3 zapowiedzi - problemy z ich wprowadzeniem w Polsce, skutki
3.1.5.4 przeszkody małżeńskie - kategorie, skutki, rodzaje;
3.1.5.5 przeszkody kanoniczne, a przeszkody prawa cywilnego
3.1.5.6 zawarcie małżeństwa
3.1.6 Proces relaicyzacji małżeństwa na ziemiach polskich XIX w. - zawieranie małżeństwa pod zaborami: forma świecka, wyznaniowa, mieszana.
3.1.7 Zagadnienia unifikacji prawa małżeńskiego na ziemiach polskich po I wojnie światowej.
3.1.8 Ustanie małżeństwa
3.1.8.1 ustanie małżeństwa a separacja
3.1.8.2 ustanie małżeństwa a unieważnienie


(…)

… i kurateli
4.2.2 sposób ustanowienia
4.3 Kwalifikacje opiekuna
4.4 Obowiązki i prawa opiekuna
4.5 Ustanie opieki
4.6 Tendencje rozwojowe prawa opiekuńczego
5 Prawo spadkowe
5.1 Pojęcia prawa spadkowego: dziedziczenie, spadek, dziedzice konieczni, otwarcie spadku, masa spadkowa
5.2 Niedział - brak dziedziczenia
5.3 Kształtowanie się norm prawa spadkowego - spadkobranie a niedział
5.4 Dziedziczenie ustawowe (ab intestato)
5.4.1 Zasady dziedziczenia ustawowego
5.4.2 Odsunięcie dziedzica koniecznego od spadkobrania
5.5 Testament w polskim prawie ziemskim
5.6 Tendencje prawa spadkowego na ziemiach polskich w XIX w.
5.7 Dziedziczenie specjalne (ordynacje i fideikomisy, dziedziczenie umowne, dożywocie)
6 Prawo rzeczowe
6.1 Charakterystyka prawa rzeczowego
6.2 Charakterystyka rzeczy i ich klasyfikacja
6.3 Posiadanie
6.3.1 charakterystyka i rozwój pojęcia
6.3.2 ochrona posiadania - proces posesoryjny a proces petytoryjny
6.4 Własność
6.4.1 Charakterystyka
6.4.2 Rodzaje własności i jej przekształcenia (własność feudalna, a własność w prawie kapitalistycznym)
6.4.3 Sposoby nabycia własności: pierwotne i wtórne
6.5 Przeniesienie prawa własności rzeczy ruchomych i nieruchomych
6.6 Utrata prawa własności
6.7…
… się samorządu powszechnego
14 Kolegialne organy władzy wykonawcza
14.1 skład, zasady powoływania i odwoływania
14.2 zasady odpowiedzialności
14.3 organy doradcze głowy państwa
14.4 organy o kompetencjach stanowczych
14.4.1 Rada Senatorów Rezydentów
14.4.2 Rada Nieustająca I i II
14.4.3 Straż Praw
14.4.4 Rada Stanu w Księstwie Warszawskim
14.4.5 Rada Stanu w Królestwie Polskim
14.4.6 rząd w II Rzeczypospolitej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz