Technologia towarowych przewozów kolejowych - strona 2

note /search

Potoki do przewozów całopociągowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

potoki do przewozów całopociągowych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 60 10 30 120 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 5 0 10 10 15 45 AG 10 35 5 ...

Warunek konieczny marszrutyzacji - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Warunek konieczny marszrutyzacji Nierówność poniższą nazywa się warunkiem koniecznym, któremu musi zadośćuczynić struga wagonowa określonej relacji, aby zestawianie z niej wagonów pociągów relacji identycznej z relacją strugi było racjonalne, N Σ­­xΔt › δn gdzie: N - wielkość rozpatrywanej strugi ...

Charakterystyka eksploatacyjna wagonów towarowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1862

Charakterystyka eksploatacyjna wagonów towarowych. Podatność transportowa nadawanych do przewozu ładunków wyznacza rodzaje, typy, a czasem i serie odpowiadających im wagonów. Wagony towarowe nawet tego samego rodzaju różnią się między sobą liczbą osi, masą własną, ładownością, wymiarami i charakte...

Wielkość i struktura rynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Czynniki kształtujące wielkość i strukturę rynku potrzeb przewozowych. zaludnienie rozpatrywanego obszaru, przestrzenny układ sieci osadniczej, lokalizacja miejsc pracy, nauki, ośrodków handlowych i usługowych, ośrodków administracji państwowej i samorządowej, lokalizacja rejonów rekreacji i tur...

Metoda podwójnego pierwszeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 371

Metoda podwójnego pierwszeństwa do z C D E F FG EG CD + Nad B 190 70 w 120 100 125 140 130 70 G 210 80 40 50 25 k 20 wk 150 30 AG 255 135 95 105 80 w 95 195 40 DF 135 k 15 wk 65 15 wk 40 65 75 k 25 -15-10 DE 145 25 w 25 wk 55 55 70 85 ...

Organizacja przewozów ładunków - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Organizacja przewozów ładunków Przed podjęciem prac nad organizacją przewozów towarowych niezbędne jest określenie wielkości oraz struktury przestrzennej i rodzajowej popytu na usługi przewozowe. Przede wszystkim niezbędne jest określenie wielkości strug ładunków, które według przewidywań będą prze...

Organizacja ruchu pociągów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1659

Organizacja ruchu pociągów Praca transportu kolejowego jest procesem złożonym między innymi dlatego, że jest on realizowany przez dużą liczbę pracowników, za pomocą różnorodnych środków technicznych o różnorodnym stopniu niezawodności, a zatrudnionych w jednostkach i komórkach zlokalizowanych na ob...

Podstawowe rodzaje organizacji przewozów towarowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Podstawowe rodzaje organizacji przewozów towarowych. Ze względu na zróżnicowaną strukturę i wielkość przepływów masy towarowej, wykształciły się właściwe im trzy rodzaje przewozów: przewozy marszrutowe w składach całopociągowych (zwarte), przewozy wahadłowe w składach całopociągowych (zwarte), p...

Podstawowe technologie przewozów intermodalnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1372

Podstawowe technologie przewozów intermodalnych - charakterystyka terminali obsługujących te przewozy. Transport intermodalny - transport ładunków w tej samej jednostce ładunkowej transportu intermodalnego lub pojeździe różnymi rodz...

Stacje manewrowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Stacje manewrowe (SM), organizują dowóz i odwóz wagonów ładownych i próżnych do i ze stacji pośrednich (SP) oraz obsługę znajdujących się na nich punktów ładunkowych. Szczegółowość opisu przewidywanego popytu na usługi przewozowe powinna odpowiadać potrzebom procesu projektowania organizacji i tech...