Stacje manewrowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stacje manewrowe - omówienie - strona 1 Stacje manewrowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Stacje manewrowe (SM), organizują dowóz i odwóz wagonów ładownych i próżnych do i ze stacji pośrednich (SP) oraz obsługę znajdujących się na nich punktów ładunkowych.
Szczegółowość opisu przewidywanego popytu na usługi przewozowe powinna odpowiadać potrzebom procesu projektowania organizacji i technologii przewozu ładunków.
Rozwiązania organizacyjne i technologiczne w zakresie przewozu ładunków występują w dwóch obszarach:
Ogólnosieciowym, obejmującym procesy przemieszczania ładunków od stacji manewrowych rejonów nadania do stacji manewrowych rejonów przeznaczenia. Właściwymi dla tej grupy zadań są dane określające wielkości strug ładunków, które według przewidywań będą występować pomiędzy poszczególnymi stacjami manewrowymi.
Lokalnym, obejmującym procesy przemieszczania ładunków w relacjach
PŁ ⇒SP ⇒ SM i SM ⇒SP ⇒PŁ.
Właściwymi dla tej grupy zadań są dane o przewidywanej wielkości strug ładunków, które wystąpią w wymienionych relacjach, w obszarach ciążenia poszczególnych stacji manewrowych. Dekompozycja procesu organizacji i technologii przewozu ładunków na dwa zbiory jest dyktowana względami metodycznymi, ponieważ różny jest charakter problemów rozwiązywanych w każdym ze zbiorów.
Przyporządkowując poszczególnym stacjom manewrowym traktowanym jako miejsca powstawania strug ładunków kolejne numery i = 1, 2, ... , m', gdzie m' jest liczbą istniejących na sieci stacji manewrowych, tworzymy zbiór tych punktów I' = 1, 2,…, m'. Każda stacja jest jednocześnie punktem zaniku strug ładunków. Przyjmuje się zatem, że przypisane tym stacjom numery j = 1, 2, …,m' tworzą zbiór J' = 1, 2, ..., m' Przyjmując tak opisane zbiory punktów - stacji manewrowych, w których powstają i zanikają strugi ładunków, można opisać wszystkie możliwe relacje przewozów tworzące zbiór Rp:
Rp =

(…)

… metali,
piasek i żwir,
cegły i cement,
zboże itp.
Bądź bardzo zróżnicowane z punktu widzenia podatności transportowej, jak np.:
metale i wyroby z metali,
drewno i wyroby z drewna,
artykuły chemiczne itd.
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz