Satelitarne techniki pomiarowe - strona 2

Precesja i nutacja osi ziemskiej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Precesja i nutacja osi Ziemskiej Zjawisko precesji osi ziemskiej przejawia się obrotem krawędzi przecięcia płaszczyzn równika Ziemi i płaszczyzny

Ruch bieguna ziemskiego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Efekty geofizyczne pobudzające zmiany ruchu bieguna ziemskiego oraz zmiany szybkości obrotowej Ziemi Główny efekt geofizyczny pobudzający ruch bieguna to: wymiana momentu pędu miedzy stałą Ziemią a ośrodkami ciekłymi (atmosfera, oceany, hydrosfera lądowa, jądro). Pozostały efekt geofizyczny pob...

Ruch bieguna ziemskiego- opracowanie - Wektor rotacji Ziemi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

Efekty geofizyczne pobudzające zmiany ruchu bieguna ziemskiego oraz zmiany szybkości obrotowej Ziemi Główny efekt geofizyczny pobudzający ruch bieguna to: wymiana momentu pędu miedzy stałą Ziemią a ośrodkami ciekłymi (atmosfera, oceany, hydrosfera lądowa, jądro). Pozostały efekt geofizyczny pob...

Ruch obrotowy Ziemi- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi a) wynikające bezpośrednio z ruchu: - dobowy ruch sfery niebieskiej ze wschodu na zachód, czyli pozorny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim - pozorny ruch Słońca na sferze niebieskiej, zamiana dni w noce i odwrotnie oraz związana z tym rac...

Ruch obrotowy Ziemi- opracowanie - Techniki geodezji kosmicznej i sate...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi a) wynikające bezpośrednio z ruchu: - dobowy ruch sfery niebieskiej ze wschodu na zachód, czyli pozorny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim - pozorny ruch Słońca na sferze niebieskiej, zamiana dni w noce i odwrotnie oraz związana z tym rac...

Termoklina oraz El Nino- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Termoklina oraz El Nino Termoklina - warstwa wody, w której następuje szybka zmiana temperatury wraz ze wzrostem głębokości. Wiatry wschodnie i upwelling zmieniają profil temperaturowy wó...

Termoklina oraz El Nino- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Termoklina oraz El Nino Termoklina - warstwa wody, w której następuje szybka zmiana temperatury wraz ze wzrostem głębokości. Wiatry wschodnie i upwelling zmieniają profil temperaturowy wó...

Barycentrum Układu Słonecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1624

Barycentrum Układu Słonecznego Barycentrum UK (Środek ciężkości) ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała. Dla ciała znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym środek cię...

Współczesne ruchy płyt tektonicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

Współczesne ruchy płyt tektonicznych Przy wykorzystaniu satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych (GPS, DORIS, SLR, VLBI) wyznaczane są współrzędne punktów na powierzchni Ziemi oraz ich prędkości. Znając roczne ruchy wybranych punktów na płytach możemy wyznaczyć trzy parametry opisujące r...