Satelitarne techniki pomiarowe

note /search

Analiza ConJoint

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

Analiza ACA - Adaptive Conjoint Analysis , jest zaawansowaną metodą badania preferencji , wykorzystywaną w badaniach realizowanych metodą CAPI oraz przeprowadzanych on-line. Metoda CAPI, czyli Computer Assisted Personal Interviewing polega na tym, że program analizuje wcześniejsze odpowiedzi resp...

Czasy UT0, UT1 i UT2- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1617

Czasy UT0, UT1 i UT2 Czas uniwersalny prawdziwy UT0 jest to czas bazujący na obserwacjach przejść gwiazd przez południki miejscowe pojedynczych stacji obserwacyjnych. Czas uniwersaln...

Efekt Coriolisa- opracowanie - Tor ruchu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Efekt Coriolisa EFEKT CORIOLISA – efekt występujący w obracających się układach odniesienia, polegający na zaburzeniu toru ciał poruszających się w takim układzie. Zaburzenie to wydaje się byś wywołane jakąś siłą, a w rzeczywistości jes...

Granica Rocha- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Granica Rocha Granica Roche’a jest to odległość przy której siły pływowe są na tyle duże, że powodują rozerwanie orbitującego satelitę utrzymywanego w postaci jednej bryły siłami własnej grawitacji. Poniżej tej granicy rozerwany materiał ma tendencję do tworzenia pierścieni. (Teoretyczną wartoś...

Granica Rocha- opracowanie - Siły pływowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Granica Rocha Granica Roche’a jest to odległość przy której siły pływowe są na tyle duże, że powodują rozerwanie orbitującego satelitę utrzymywanego w postaci jednej bryły siłami własnej grawitacji. Poniżej tej granicy rozerwany materiał ma tendencję do tworzenia pierścieni. (Teoretyczną wartoś...

Księżyc Ziemi- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Dlaczego Księżyc zwrócony jest do Ziemi jedną stroną ? W rezultacie przekazanie momentu pędu pomiędzy Ziemią oraz ciałem wywołującym pływ Ziemia zwalnia ruch obrotowy wokół osi wydłużając dobę, a także powoduje oddalanie Księżyca. Dodatkowo rotacja Księżyca wokół osi zmniejszała się. Rotacja Ks...

Oscylacja Chandlera- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera w ruchu bieguna ziemskiego Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera: - elektromagnetyczny moment obrotowy - trzęsienia Ziemi - atmosfera - atmosfera + oceany (główna przyczyna) Elektromagnetyczny moment obrotowy - Pobudzanie może być spowodowane

Oscylacja Chandlera- opracowanie - Elektromagnetyczny moment obrotowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera w ruchu bieguna ziemskiego Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera: - elektromagnetyczny moment obrotowy - trzęsienia Ziemi - atmosfera - atmosfera + oceany (główna przyczyna) Elektromagnetyczny moment obrotowy - Pobudzanie może być spowodowane

Pogoda w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Pogoda w Europie Pogoda w Europie jest uzależniona od: 1) Oceanu Atlantyckiego. Kształtuje ją tzw. Prąd Zatokowy płynący od Zatoki Meksykańskiej w kierunku północno wschodnim. P...