Oscylacja Chandlera- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oscylacja Chandlera- opracowanie - strona 1 Oscylacja Chandlera- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera w ruchu bieguna ziemskiego
Przyczyny pobudzenia oscylacji Chandlera:
- elektromagnetyczny moment obrotowy
- trzęsienia Ziemi
- atmosfera
- atmosfera + oceany (główna przyczyna)
Elektromagnetyczny moment obrotowy - Pobudzanie może być spowodowane
oddziaływaniem elektromagnetycznym pomiędzy ciekłym jądrem mającym wysokie
przewodnictwo elektryczne, a płaszczem którego przewodnictwo elektryczne jest mniejsze.
Rochester i Smylie (1965) oszacowali, że elektromagnetyczny moment obrotowy na granicy
jądro-płaszcz nie wpływa na pobudzanie oscylacji Chandlera.
Trzęsienia Ziemi - O’Connel i Dziewonski (1976), a także Mansinha i in. (1979) stwierdzili,
że duże trzęsienia Ziemi mają wpływ na pobudzanie oscylacji Chandlera. Hipoteza ta została
zweryfikowana przez Souriau i Cazenave (1985), a następnie przez Gross’a (1986), którzy
stwierdzili, że kumulacyjny efekt trzęsień Ziemi na pobudzanie oscylacji Chandlera jest
zaniedbywalny.
Atmosfera - Wpływ atmosfery na pobudzanie oscylacji Chandlera został oszacowany po raz
pierwszy przez Ooe (1978) na ok. 11-19%. Niektórzy uważali, że oscylacja Chandlera może
być pobudzana tylko sygnałem o podobnej częstotliwości w geofizycznych szeregach
czasowych. Hameed i Currie (1989) znaleźli sygnał o okresie 14.7 miesięcy w zmianach
ciśnienia powierzchniowego nad lądami i oceanami. Furuya i in. (1996) oraz Aoyama i Naito
(2001) stwierdzili, że przyczyną pobudzania oscylacji Chandlera są zmiany wiatrów i
ciśnienia atmosferycznego.
Atmosfera + oceany - Whar w latach 80-tych ocenił, że wpływ atmosfery i oceanu na
pobudzenie oscylacji Chandlera może być rzędu 19-25%. Ponte i in. (1988) stwierdził, że
łączna funkcja pobudzenia atmosfery i oceanu bardziej zgadza się z funkcją geodezyjną niż
sama funkcja pobudzenia atmosferycznego. Dopiero najnowsze analizy Brzeziński, Nastula
2002) z wykorzystaniem zaawansowanych modeli globalnej cyrkulacji atmosfery i oceanów
przyniosły zdecydowany postęp. Prace te pokazały, że oscylacja Chandlera jest skutkiem
wymiany momentu pędu między dynamicznie sprzężonym układem atmosfera-oceany a stałą
Ziemią. Gross i in. (2003) stwierdzili, że najważniejszym czynnikiem pobudzającym
oscylację Chandlera są zmiany ciśnienia słupa wody na dno oceanu.
Cechy charakterystyczne oscylacji rocznej i Chandlera w ruchu bieguna ziemskiego
Oscylacja roczna:
- słabo eliptyczna
- amplituda ok. 90 mas
- mechanizm pobudzania: atmosfera + oceany
Oscylacja Chandlera:
- kołowa
- okres 433 dni
- amplituda: zmienna w czasie od 100 do 200 mas
- mechanizm pobudzania: oceany +atmosfera
Oscylacja wymuszona roczna spowodowana jest głównie rocznymi zmianami
meteorologicznymi na globie ziemskim. Pobudzana jest termicznym cyklem rocznym, jej faza
zmienia się, ale ma ściśle określoną wartość oczekiwaną.
Oscylacja Chandlera jest oscylacją swobodną, a jej okres jest funkcją takich elementów jak
spłaszczenie, sprężystość, oraz budowa wnętrza Ziemi. Faza oscylacji Chandlera nie ma ściśle
określonej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz