Precesja i nutacja osi ziemskiej- opracowanie - siła grawitacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Precesja i nutacja osi ziemskiej- opracowanie - siła grawitacji - strona 1 Precesja i nutacja osi ziemskiej- opracowanie - siła grawitacji - strona 2

Fragment notatki:

Precesja i nutacja osi Ziemskiej
Zjawisko precesji osi ziemskiej przejawia się obrotem krawędzi przecięcia płaszczyzn
równika Ziemi i
płaszczyzny ekliptyki z prędkością 1o na 72 lata (50” rocznie), co powoduje przesuwanie po
ekliptyce punktu Barana (równonocy wiosennej).
Precesja - ruch osi obrotu Ziemi po powierzchni stożka kołowego o rozwarciu około 2 ×
23o27’
którego oś symetrii jest prostopadła do płaszczyzny ekliptyki, o okresie około 25 800 lat (rok
platoński). Wywołana jest przez moment obrotowy sił grawitacyjnych Słońca działający na
masy wybrzuszenia równikowego Ziemi.
Nutacja odkryta w 1728 roku przez James’a Bradley’a, wywołana jest przez oddziaływanie
grawitacyjne Księżyca na masy wybrzuszenia równikowego Ziemi. Oś ziemska porusza się
względem powierzchni stożka precesji zakreślając wokół niego nowy stożek eliptyczny o
kątach rozwarcia 9.”21 dla dużej półosi oraz 6.”86 dla małej półosi.
Zmienność sił przyciągania Księżyca i Słońca, wywołana przede wszystkim okresowym
ruchem Ziemi wokół Słońca oraz ruchem Księżyca wokół Ziemi po orbicie nachylonej do
ekliptyki pod kątem 5.5o zaburza ruch precesyjny osi obrotu Ziemi, wywołując ruchy
nutacyjne o okresach od kilku godzin do 18.6 lat.
Różnica pomiędzy zmianą kierunku osi rotacji Ziemi w przypadku precesji inutacji oraz
ruchu bieguna Ziemskiego
Precesja osi ziemskiej przejawia się obrotem krawędzi przecięcia płaszczyzn równika Ziemi i
płaszczyzn ekliptyki z prędkością 1o na 72 lata. Jest wywołana przez moment obrotowy sił
grawitacyjnych Słońca działający na masy wybrzuszenia równikowego Ziemi
Nutacja osi Ziemskiej wywołana jest przez oddziaływanie grawitacyjne Księżyca na masy
wybrzuszenia równikowego Ziemi. Oś ziemska porusza się względem powierzchni stożka
precesji zakreślając wokół niego nowy stożek eliptyczny.
Występuje jeszcze ruch bieguna ziemskiego, który jest ruchem chwilowej osi obrotu Ziemi
względem osi na stałe związanej z bryłą Ziemi. Model Eulera przewidywał ruch chwilowej
osi obrotu Ziemi względem bryły ziemskiej z okresem około 10 miesięcy (305 dni), co
wynika ze spłaszczenia Ziemi.
Różnica pomiędzy modelami precesji (1976) i nutacji (1980), a nowym modelem
precesyjno-nutacyjnym IAU2000
Nowy model precesyjno – nutacyjny uwzględnia niejednorodny rozkład gęstości mas
wewnątrz Ziemi i zawiera 678 współczynników luni – solarnych oraz 687 współczynników
planetarnych. Dokładności kierunku osi bieguna niebieskiego wynosi 0,2 mas.
W 2006 roku został wprowadzony nowy model precesji do modelu IAU2000 który zastąpił
poprzedni model z 1976
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz