Podstawy Konstrukcji Maszyn - strona 2

note /search

Definicja osi i wałów maszynowych

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2037

69. Definicja osi i wałów maszynowych. Klasyfikacja osi i wałów. Osiami lub wałami nazywamy części służące do podtrzymywania ruchomych elementów maszynowych (przeważnie kół napędowych i innych), a same podparte w łożyskach. Wałem nazywamy część, której głównym zadaniem jest przenoszenie momentu sk...

Wymiarowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

WYMIAROWANIE 14. Wymiary zapisywane są jako wartość nominalna z odchyłkami. Jak należy interpretować na rysunku wykonawczym zapis wymiaru dla którego nie podano odchyłki. Uzupełnij wymiary o odchyłki zakładając że pola tolerancji wszystkich wymiarów wynoszą 0.4 mm (do zadania dołączany jest rysunek...

Wytrzymałość zmęczeniowa-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2079

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA 1. Narysuj wykres Soderberga i zaznacz na nim linie odpowiadającą krytycznym naprężeniom elementu z karbem. 2. Narysuj wykres Soderberga i zaznacz na nim wyraźnie naprężenia o przebiegu narysowanym poniże...

Podstawy Konstrukcji Maszyn-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Egzamin z PKM sem. V studia zaoczne 1. Wymienić i zdefiniować rodzaje łoŜysk. 2. Omówić zalety i wady łoŜysk ślizgowych. 3. Jakie warunki decydują o wymiarach łoŜysk ślizgowych. 4. Omówić zalety i wady łoŜysk tocznych. 5. Narysować łoŜysko toczne: kulkowe zwykłe, walcowe, wahliwe. Podać ...

Rodyaje zaworów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1792

54. Rodzaje zaworów. W zależności od przeznaczenia, zawory można podzielić na następujące grupy: - zawory odcinające (zaporowe) - służące do zamykania i otwierania drogi przepływającemu czynnikowi - zawory dławiące - służące do regulacji natężenia przepływu czynnika -

Zbiorniki walcowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

43. Naprężenia powłokowe w zbiornikach walcowych, kulistych Naprężenia w naczyniach ciśnieniowych (cienkościennych) naczynie cienkościenne - grubości bardzo małe w stosunku do średnic ds1=ρ1d1 ds2=ρ2d2 pF=pds1ds2 (a) σ1F1=σ1ds1δ σ1ds1δsin(d1/2) - rzut na kierunek osi y 2σ1ds2δsi...

Przekladnia zębata-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1862

Podstawy konstrukcji maszyn II Zad: Zaprojektuj jednostopniowy reduktor dla następujących danych: Moc przekładni Prędkość wału napędzanego Przełożenie Wstępne określenie naprężeń dopuszczalnych Przyjmuję materiał stal 42CrMo4...

Podstawy konstrukcji maszyn-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

PKM II Łożyskowanie zasada działania łożyska hydrodynamicznego poprzecznego co oznacza pojęcie klin smarny i film smarowy, liczba Sommerfelda, minimalna prędkość wału przy smarowaniu hydrodynamicznym w jakim celu wykonuje się rowki na pane...

Wał maszynowy-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4599

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczno-Energetyczny Projekt nr 3 Wał maszynowy Prowadzący: Dane Obliczenia Wynik Dobór materiału: Na wał przyjmuje stal konstrukcyjną C35 dla której dopuszczalne naprężenia zginające wynoszą , a dopuszczalne naprężenia na

Ściany sitowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1799

49. Mocowanie rur w ścianach sitowych - szkice Otwory w ścianie sitowej mogą być rozmieszczone kilkoma różnymi sposobami. Najczęściej stosowane jest rozmieszczenie otworów na wierzchołkach trójkątów równobocznych. W ten sposób można ró...