Podstawy Konstrukcji Maszyn-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Konstrukcji Maszyn-zagadnienia - strona 1 Podstawy Konstrukcji Maszyn-zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Egzamin z PKM sem. V
studia zaoczne
1.
Wymienić i zdefiniować rodzaje łoŜysk.
2.
Omówić zalety i wady łoŜysk ślizgowych.
3.
Jakie warunki decydują o wymiarach łoŜysk ślizgowych.
4.
Omówić zalety i wady łoŜysk tocznych.
5.
Narysować łoŜysko toczne: kulkowe zwykłe, walcowe, wahliwe. Podać nazwy części.
6.
Narysować łoŜysko toczne: kulkowe skośne, stoŜkowe. Zaznaczyć kąt działania łoŜyska,
7.
Wyjaśnić przyjęty sposób oznaczania łoŜysk tocznych.
8.
Wymienić podstawowe zasady tocznego łoŜyskowania wałów maszynowych.
9.
Zdefiniować trwałość łoŜyska tocznego. Od czego zaleŜy trwałość łoŜyska tocznego?
10.
Zdefiniować nośność statyczną i dynamiczną łoŜyska tocznego.
11.
Zdefiniować obciąŜenie równowaŜne łoŜyska tocznego.
12.
Omówić metodę doboru łoŜysk tocznych.
13.
Wymienić i omówić przypadki obciąŜenia łoŜysk tocznych.
14.
Wymienić uszczelnienia stosowane przy tocznym łoŜyskowaniu wałów i omówić ich funkcje
15.
Co to jest sprzęgło? Wymienić rodzaje sprzęgieł.
16.
Wymienić rodzaje sprzęgieł mechanicznych.
17.
Co to jest sprzęgło podatne? Wymienić znane rozwiązania. Charakterystyki.
18.
Co to jest sprzęgło synchroniczne i asynchroniczne ? Co to jest synchronizator?
19.
Co to jest sprzęgło Cardana? Jakie warunki konstrukcyjne muszą być spełnione, aby ω1= ω2?
20.
Jakie warunki decydują o wymiarach średnicowych sprzęgieł ciernych?
21.
Wyjaśnić cel stosowania sprzęgieł stoŜkowych.
31.
Wymienić rodzaje sprzęgieł zapewniających kompensację wzdłuŜną, promieniową i kątową
łączonych wałów.
32.
Wymienić rodzaje i narysować schematy stosowanych hamulców?
33.
Narysować koło zębate walcowe. Zwymiarować podstawowe średnice i ząb koła zębatego.
34.
Wymienić metody obróbki zębów kół zębatych,
35.
Podać definicję przełoŜenia przekładni zębatej.
36.
Co to jest punkt przyporu, linia przypora, odcinek przyporu?
37.
Co to jest toczny punkt przyporu?
38.
Co to jest wskaźnik przyporu i o czym świadczy jego wartość?
39.
Zdefiniować przełoŜenie przekładni mechanicznej - kinematyczne i geometryczne.
40.
Wymienić zalety i wady zarysów ewolwentowych zębów kół zębatych.
41.
Co to jest podziałka nominalna i od czego zaleŜy ?
42.
Co to jest graniczna liczba zębów i od czego zaleŜy?
43.
Co to jest korekcja uzębienia i korekcja zazębienia?
44.
Wymienić rodzaje korekcji zazębienia. Podać cele i warunki stosowania
45.
Od czego zaleŜy odległość osi kół w przekładni walcowej z zębami prostymi?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz