Podstawy Konstrukcji Maszyn

Połączenia kształtowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3528

POŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE Połączenia kształtowe są to takie połączenia,  gdzie zasadnicza rolę przy przenoszeniu siły lub  momentu, pomiędzy dwoma połączonymi  częściami odgrywają odpowiednio ukształtowane  powierzchnie pracujące tych ...

Połączenia sprawne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1638

POŁĄCZENIA SPAWANE Spawanie jest metodą polegającą na łączeniu brzegów części metalowych przez doprowadzenie ich do stanu topliwości, przy  jednoczesnym wtopieniu między te brzegi materiału pręta  dodatkowego. Materiał pręta powinien mieć te same właściwości  Fizyczne, co części spawane. Spawać m...

Istota nowoczesnego projektowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

ISTOTA NOWOCZESNEGO PROJEKTOWANIA Celem konstruowania jest  tworzenie podstaw  koncepcyjnych budowy nowych  Rzeczywistość (potrzeby i możliwości) koncepcyjnych budowy nowych  obiektów technicznych.                     W procesie konstruowania  trzeba rozstrzygnąć problemy  techniczne, ekonomiczne...

Podstawy Konstrukcji Maszyn

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2625

PROGRAMY WYKŁADÓW Podstaw Konstrukcji Maszyn  Kierunki studiów Mechanika i Budowa Maszyn POKO I sem. IV  30 godz   PREL I sem. IV  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 god Zarządzanie i 

Przekładnie Łańcuchowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3458

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE Przekładnia łańcuchowa składa się z kół uzębionych opasanych cięgnem w postaci Łańcucha. Są one stosowane w urządzeniach gdy odległość osi kół jest znaczna ( nawet do 8m ). ZALETY: – praca bez poślizgu z zachowaniem stałego średniego przełożenia, – mniej obciąża wały niż pr...

Przekładnie cierne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2513

PRZEKŁADNIE CIERNE W przekładniach ciernych przenoszenie napędu odbywa się dzięki sile tarcia pow- stającej miedzy dociskanymi do siebie kołami ciernymi. Pomiędzy powierzchniami roboczymi kół może występować element pośredniczący. Rozróżnia się : – przekładnie o przełożeniu stałym, – przekładnie ...

Przekładnie pasowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2072

PRZEKŁADNIE PASOWE Przekładnie pasowe przenoszą moc za pośrednictwem cięgien w postaci pasów. Najważniejsze zalety: – płynność ruchu – cichobieżność – zdolność do przenoszenia zmian obciążenia  – tłumienie drgań – możliwość przenoszenia ruchu przy nierównoległych osiach wałów – mała wrażliwość na...

Połączenia nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2002

Połączenia nitowe W połączeniach nitowych siłami uniemożliwiającymi  rozdzielenie elementów złącznych jest siła tarcia na  powierzchniach łączników (nitów), dlatego połączenia  nitowe zalicza się do połączeń cierno- kształtowych . Połą...

Podstawy konstrukcji maszyn - pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 532
Wyświetleń: 7630

PYTANIA NA EGZAMIN Z PKM-u Wymień i omów podstawowe zasady konstrukcji Zasady konstruowania: Konstrukcja powinna spełniać wszystkie podstawowe warunki konstrukcji wynikające ze szczególnych zasad. W stopniu równym (szerszym) lub wyższym od założonego Konstrukcja powinna być optymalna w danych waru...

Podstawy konstrukcji maszyn-zbiornik

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4844

Istnieje możliwość uzyskania dużych wartości obydwu wskaźników funkcjonalności M1 i M2 dla materiałów o bardzo małej granicy plastyczności. Ołów może być przykładem materiału posiadającego duże wartości obydwu tych wskaźników, ale nie wybralibyśmy go na zbiorniki ciśnieniowe. Ścianki zbiorników powi...