Połączenia sprawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia sprawne - strona 1 Połączenia sprawne - strona 2 Połączenia sprawne - strona 3

Fragment notatki:


POŁĄCZENIA SPAWANE Spawanie jest metodą polegającą na łączeniu brzegów części metalowych przez doprowadzenie ich do stanu topliwości, przy  jednoczesnym wtopieniu między te brzegi materiału pręta  dodatkowego. Materiał pręta powinien mieć te same właściwości  Fizyczne, co części spawane. Spawać można również bez  materiału dodatkowego (spoiwa), stapiając jedynie odpowiednio  ukształtowane brzegi łączonych części. ukształtowane brzegi łączonych części W zależności od źródła ciepła rozróżniamy: - spawanie gazowe, - spawanie elektryczne, - spawanie termiczne. Spawanie gazowe - miejscowe stopienie łączonych  elementów płomieniem acetylenowo (C 2 H 2 ) - tlenowym.  Temperatura 3200 C. - spawanie blach do grubości 20mm, - najlepiej nadaje się do spawania czołowego, - stosuje się je przede wszystkim do łączenia  elementów cienkościennych  o Spawanie elektryczne – najczęściej obecnie stosowane.  Ź ródłem ciepła może być łuk elektryczny (spawanie  łukowe), rezystancja (spawanie żużlowe), energia  wiązki elektronów (spawanie wiązką elektronów) oraz  energia światła (spawanie laserowe). Rys. Budowa spoiny 1 – spoina, 2 – lico, 3 – strefa wpływów cieplnych,  4 – wtop, 5 – grań, 6 - rąbek Rys. Spawanie łukowe elektroda otuloną 1 – elektroda, 2 – otulina, 3 – osłona gazowa, 4 – płynny żużel,  5 – zastygły żużel, 6 – spoina, 7 – jeziorko metalu, 8 – metal rodzimy Najbardziej powszechne jest spawanie łukowe.  W porównaniu ze spawaniem gazowym wykazuje ono szereg zalet: • jest znacznie tańsze, • jest wygodniejsze w stosowaniu, • daje większą wydajność, • daje lepsze własności mechaniczne spoin i mniejsze  odkształcenia spawalnicze, • zezwala na automatyzację spawania Istnieje wiele metod spawania łukowego, we wszystkich łuk  elektryczny powstaje między elektrodą a spawanymi częściami  elektryczny powstaje między elektrodą a spawanymi częściami (wyjątkowo między dwiema elektrodami). Temperatura łuku to około 3500  C i jest skoncentrowana na  niewielkiej powierzchni. Spawanie łukiem może być realizowane przy użyciu elektrod  topliwych, które służą za spoiwo, lub elektrod nietopliwych   (wolframowych, węglowych) i wtedy spoiwo dostarczane jest  dodatkowo, bądź spawanie bez spoiwa. Otulina elektrody ułatwia utrzymanie równego łuku.  o Spawanie żużlowe – jest podobne do spawania łukowego z łukiem  krytym, z tą różnicą, że elektroda nie przenika warstwy  topnika a utrzymywana jest pod powierzchnią jeziorka 

(…)

… w tych gwintach uzyskuje się bez
dodatkowych uszczelniaczy. Gwinty te mają zarys trójkątny, trapezowy
symetryczny bądź trapezowy niesymetryczny. Mogą być gwinty rurowe
stożkowe, rurowe stożkowe Briggsa.
Łączniki śrubowe:
Połączenia gwintowe: śrub, wkręty i nakrętki. Śruby i wkręty –
rozróżnienie umowne. Wkręt pod wkrętaki. Śruby i wkręty różnią się
zakończeniem łbów (rys.)
a)
g)
b)
d)
c)
h)
e)
f)
k)
i)
l)
z)
m…
… ≤ kt’
a
F
b
b= l
F
τ’= alo
F
≤ kt’
a)
b)
c)
Rys. Złącza ze spoinami pachwinowymi: a) połączenie kątowników
spoinami wzdłużnymi, b) połączenie rury spoiną obwodową,
c) połączenie wspornika spoiną obwodową.
a)
c)
b)
d)
Rys. Konstrukcja kół spawanych.
Ścinanie spoiny otworowej:
F
d
F
a
π
A= 4 [d – (d- 2a) ]= π (d- a) a
τ’=
2
2
F
≤ kt’
π(d- a)a
Przykłady obciążenia złożonego:
e
F
1,5a
g
l
τF
τM
lo l
1,5…
… belka w przekroju I
wynosi: Mg =Wx kg
W przekroju II moment wynosi: Mgs =Mg (sp.czołowej) + Mg (sp.nakładek) =
J
J
Wymiary spoin wyliczamy przyrównując
'
= x k g + xn k t'
momenty Mg =Mgs
e
en
Podobnie dla przykładu poniżej
Łączenie kątowników z blachą węzłową
l1
F1
a1
e1
F
e2
F1 + F2 = F
F2
l2
F1 e1 = ( F − F1 ) e 2
F1 e1 = Fe 2 − F1 e 2
F1 ( e1 + e 2 ) = Fe 2
e2
F1 = F
b
e
F2 = F 1
b
b
a2
F1e1 = F2 e…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz