Podstawy konstrukcji maszyn - pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 973
Wyświetleń: 8708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy konstrukcji maszyn - pytania egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:

PYTANIA NA EGZAMIN Z PKM-u
Wymień i omów podstawowe zasady konstrukcji
Zasady konstruowania:
Konstrukcja powinna spełniać wszystkie podstawowe warunki konstrukcji wynikające ze szczególnych zasad. W stopniu równym (szerszym) lub wyższym od założonego Konstrukcja powinna być optymalna w danych warunkach ze względu na podstawowe kryterium optymalizacji. Konstrukcja powinna spełniać : - funkcjonalność, niezawodność (prawdopodobieństwo pracy bez usterek przez założony czas);
- trwałość (zdolność urządzenia do pozostania w stanie zdolności do pracy wliczając w to przerwy niezbędne do naprawy);
- sprawność (to stosunek energii, którą urządzenie w sposób efektywny przekształca się na pracę do energii, którą pobiera z zewnętrznych źródeł);- lekkość;
- taniość i dostępność materiałów;- technologiczność (dopasowanie konstrukcji do wymagań technologii); - ergonomiczność,
-zgodność z obowiązującymi normami i przepisami
- łatwość wyrobu - łatwa eksploatacja
-właściwy układ połączenia obciążeń
Wymień i omów trzy wybrane szczegółowe zasady konstrukcji
Funkcjonalność - maszyna musi spełniać funkcje do których została zaprojektowana.
Niezawodność - prawdopodobieństwo pracy bez usterek przez założony czas.
Trwałość - zdolność urządzenia do pozostania w stanie zdolności do pracy wliczając w to
przerwy niezbędne do naprawy. Konstrukcja powinna spełniać : - funkcjonalność;
- trwałość;
- sprawność;- lekkość;
- taniość i dostępność materiałów;- technologiczność; - ergonomiczność,
-zgodność z obowiązującymi normami i przepisami
- łatwość wyrobu - łatwa eksploatacja
-właściwy układ połączenia obciążeń
Jak ocenić jakość konstrukcji. Jakość konstrukcji ocenia się na podstawie: jakości typu; jakości wykonania (np. dokładność wymiaru, powierzchni).
Kryteria oceny konstrukcji
Kryterium bezpieczeństwa (często normowany przepisami).
Kryterium niezawodności - jest związany z kryterium bezpieczeństwa i wpływa na wizerunek firmy i zaufanie do producenta.
Kryterium masy
Kryterium ekonomiki eksploatacji- minimalizacja kosztów.
Kryterium technologiczności - możliwie jak najprostsze wykonanie, Tania produkcja itp.
Kryterium ergonomii i estetyki- tzw. Wzornictwo przemysłowe, łatwość obsługi
Kryteriumekologiczne - ochrona środowiska, recykling
Omów kryteria doboru materiału konstrukcyjnego.
kryteria eksploatacyjne (właściwości mechaniczne np. odporność na rozciąganie; odporność na zużycie; odporność na działanie środowiska;

(…)

… bardzo drobne ziarna cementytu, tworząc fazy noszące nazwy: "martenzyt odpuszczania", sorbitem odpuszczania" i "troostyt odpuszczania".
54. Co to jest ulepszanie cieplne Ulepszanie cieplne - jest obróbką cieplną polegającą na połączeniu hartowania z wysokim (lub średnim) odpuszczaniem. Stosowany na odpowiedzialne wyroby stalowe, które poddawane są obróbce skrawaniem, takie jak wały okrętowe i samochodowe, wały…
… krzywą Wahlera, z której z kolei otrzymujemy wartość wytrzymałości materiału.
Dla materiałów kruchych (np. żeliwo)
k=Rm/xm
xm = 3,5
Dla materiałów z wyraźną granicą plastyczności (np. stal)
k=Re/xe
xe = 2 ¸ 2,3
Dla materiałów z umowną granicą plastyczności
k=R0,2/xe
xe = 2 ¸ 2,3
Jakie wielkości wpływają na wytrzymałość zmęczeniową elementów konstrukcyjnych.
Wytrzymałość zmęczeniowa danego elementu…
… niszczącego konstrukcję do obciążenia dopuszczalnego. Określa zapas bezpieczeństwa konstrukcji. Wartości współczynnika bezpieczeństwa, przyjmowane w obliczeniach wytrzymałościowych, zależą od:
- rodzaju materiału,
- rodzaju konstrukcji oraz sposobu jej obciążenia.
Jak wyznacza się moduł Younga Moduł Younga -E można określić jako współczynnik proporcjonalności pomiędzy umownymi wartościami odkształcenia i naprężenia.
Moduł Younga znajduje się zazwyczaj doświadczalnie wykonując statyczną próbę rozciągania materiału. Możemy również wyznaczyć moduł sprężystości np. na podstawie pomiaru ugięcia belki. Ugięcie belki jest funkcją jej wymiarów, obciążenia i modułu sprężystości materiału. Aby więc znaleźć moduł Younga tym sposobem należy wykonać z badanego materiału belkę, zbudować proste stanowisko…
… obciążenia tej próbki (np. rozciągania i ściskania, obustronnego zginania); pozwala wyznaczyć wytrzymałość zmęczeniową.
Wykres Wöhlera sporządza się zaznaczając maksymalne σmax lub amplitudę
naprężeń σa na osi rzędnych, oraz liczbę cykli do momentu zniszczenia N na osi odciętych. Liczne badania zmęczeniowe wykazały, że punkty reprezentujące wyniki doświadczeń skupiają się w pobliżu pewnej linii, którą…
… sztywność przekładni,
- bardziej podatne na złamanie.
Wymień zadania stawiane przed sprzęgłem
Porównaj najważniejsze cechy łożysk ślizgowych i tocznych
Najważniejsze cechy smarów.
- Lepkość dynamiczną, charakteryzującą opór smaru, - Lepkość kinetyczna, tj stosunek lepkości dynamicznej do gęstości płynu,
- Smarność, czyli zdolność do trwałego przylegania powierzchni ciał stałych,
- Temperatura krzepnięcia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz