Zbiorniki walcowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

43. Naprężenia powłokowe w zbiornikach walcowych, kulistych
Naprężenia w naczyniach ciśnieniowych (cienkościennych)
naczynie cienkościenne - grubości bardzo małe w stosunku do średnic
ds1=ρ1d1 ds2=ρ2d2 pF=pds1ds2 (a)
σ1F1=σ1ds1δ
σ1ds1δsin(d1/2) - rzut na kierunek osi y
2σ1ds2δsin(d2/2) (b)
bok AD
σ2ds1δ
2σ2δds1sin(d2/2) (c )
układ w równowadze
a=b+c
pds1ds2=2σ1δds2sin(d1/2)+2σ2δds1sin(d2/2)
sin(d/2)= d/2
pds1ds2=σ1δd1+σ2δds1d2 d1=ds1/ρ1 d2=ds2/ρ2 pds1ds2=σ1δ ds1/ρ1+σ2δds1 ds2/ρ2 /δ, ds1, ds2 - naprężenia w naczyniach cienkościennych
Naprężenia w powłoce kulistej
ρ1=ρ2=ρ=r
σ1=σ2=σ 46. Wzór na go części walcowej zbiornika - omówienie.
Dysponując danymi po, Dw można obliczyć grubość ścianki zbiornika ciśnieniowego zgodnie ze wzorem:
[mm]
gdzie:
go - obliczeniowa grubość ścianki zbiornika w mm
po - ciśnienie obliczeniowe w MPa
Dw - średnica wewnętrzna zbiornika w mm
k - naprężenia dopuszczalne w MN/m2 z - obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złączy spawanych
Naprężenia dopuszczalne k są ilorazem Re (granicy plastyczności dla zastosowanego materiału) przez x (współczynnik bezpieczeństwa .
Współczynnik x jest zawsze większy od 1 i zależy od rodzaju zastosowanego materiału, przeznaczenia zastosowanego elementu, czasu pracy, warunków pracy itp.
Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego z składa się z dwóch elementów:
z=z1zdop z1 - zależy od rodzaju połączenia spawanego
zdop - zależy od technologii wykonania spoiny. Współczynnik ten przyznawany jest poszczególnym zakładom przez Urząd Dozoru Technicznego. Wynosi no od 0,4 do 0,9.
=f()
47. Wzór na go dennicy - omówienie
Obliczeniową grubość dna tłoczonego (dennicy) możemy określić ze wzoru:
[mm]
gdzie:
Dz - średnica zewnętrzna dennicy [mm]
po - ciśnienie obliczeniowe [MPa]
k - naprężenia dopuszczalne [MN/m2]
y - współczynnik wytrzymałościowy zależy od  i gdzie:
d - średnica największego otworu w dennicy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz