Wytrzymałość zmęczeniowa-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość zmęczeniowa-zadania - strona 1 Wytrzymałość zmęczeniowa-zadania - strona 2 Wytrzymałość zmęczeniowa-zadania - strona 3

Fragment notatki:

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA
1. Narysuj wykres Soderberga i zaznacz na nim linie odpowiadającą krytycznym naprężeniom elementu z karbem.
2. Narysuj wykres Soderberga i zaznacz na nim wyraźnie naprężenia o przebiegu narysowanym poniżej (rysunek będzie dołączony)
ogólna postać wykresu Soderberga (nie wiem co będzie trzeba zrobić!!!)
3. Narysuj wykres Soderberga dla elementu z karbem
5. Wyjaśnić (na rysunku) w oparciu o wykres Soderberga jak definiowana jest liczba bezpieczeństwa dla prostego stanu naprężeń (np. rozciągania) zmiennych w czasie.
Liczba bezpieczeństwa
s = σ krytyczne / σ kryterialne
6. Zdefiniuj liczbę kształtu oraz wymień czynniki mające wpływ na jej wielkość.
Jest to wielkość opisująca różne rodzaje karbu. Jest to stosunek naprężeń maksymalnych wywołanych karbem w tworzywie idealnie sprężystym (izotropowym), do naprężeń nominalnych (obliczeniowych, kryterialnych). Jest to funkcja rodzaju obciążenia i cech geometrycznych ujęta za pomocą wykresów, tablic, wzorów.
αk = σmax/σ
σ = 4P/πd2 USA
α0 = σmax/σ0 σ0 = 4P/πD2 gdzie:
σmax - maksymalne naprężenia w przekroju wywołane spiętrzeniem naprężeń
σ - naprężenia nominalne w przekroju
αk zależy od:
- rodzaju naprężeń
- rodzaju karbu
Liczbę kształtu można zmniejszyć poprzez zmniejszenie naprężeń maksymalnych.
Największy wpływ karbu na liczbę kształtu jest przy rozciąganiu a najmniejszy przy skręcaniu.
7. Zdefiniuj liczbę kształtu oraz przedstaw sposoby jej zmniejszania (definicja ta sama co powyżej)
Sposoby zmniejszania liczby kształtu:
- liczbę kształtu można zmniejszyć poprzez zmniejszenie naprężeń maksymalnych
- poprzez karby odciążające
- poprzez stereomechaniczne zmniejszanie naprężeń
8. Zdefiniuj liczbę działania karbu oraz podaj czynniki mające wpływ na jej wielkość.
βk = Zo/Zok Stosunek wytrzymałości zmęczeniowej próbki gładkiej Zo do wytrzymałości zmęczeniowej próbki z karbem Zok.
βk = 1 + ηk (αk - 1)
ηk - liczba wrażliwości na działanie karbu
9. Opisz wielkości występujące we wzorze

(…)

… - wytrzymałość zmęczeniowa dla obustronnego rozciągania
Zjr : Zog : Zos:…
11. Rodzaje naprężeń zmęczeniowych - wykresy. Wytrzymałość zmęczeniowa, wykres Wohlera. Określenie współczynników bezpieczeństwa przy wytrzymałości zmęczeniowej.
Pod wpływem sił działających zmiennie w czasie
- obciążenia jednostronnie zmienne (tętniące)
- Obciążenia obustronne zmienne (wahadłowe)
- obciążenia niesymetryczne
ko=zo/xz…
… i odkształcenie plastyczne niweluje część naprężeń. Rodzaje przełomu - statyczny (włóknisty lub ziarnisty) - zmęczeniowy ( gładki)
Wykres Wohlera
Określanie współczynnika bezpieczeństwa.
( krj, krc ) przy rozciąganiu
( kcj ) przy ścinaniu
( kgs, kgo­ ) przy zginaniu
( ksj, kso ) przy skręcaniu
( ktj, kto ) przy ścinaniu
(pj, po ) nacisk powierzchniowy

… wartość wsp wytzymałości zmęczeniowej określa wg metody Moszyńskiego. Xz = A B C
A- wsp spiętrzenia naprężeń; B- wsp wielkości przedmiotu; C- wsp. Pewności.
A= A1 + A2 -1 A1- działanie karbu A2= wsp stanu powierzchni A1= 1+(alfa -1) * wsp wrażliwości na działanie karbu.
Jedna z hipotez mówi że zmiany obciążeń tworzą histerezę. W praktyce naprężenie max jest małe bo jest już poza strefą sprężystą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz