Metody komputerowe w budownictwie - strona 2

note /search

MRS - zginanie belki

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

056 ]JLQDQLH EHONL 5yZQDQLH Uy]QLF]NRZH L :% Y [@ Y@ Y @ XWZ Y@ Y @ VZR ‚ 5R]ZLą]DQLH ĞFLVáH 9#[B' +Y#[' s '6ROYH#Y #[' m Y#' m Y #' m Y#' m Y #' m Y#[' ['/##''  , [  [  [ 0 /LQLD XJLĊFLD 3ORW#9#[' [ ' ...

Obliczanie ilorazów różnicowych centralnych

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

2EOLF]DQLH LORUD]yZ UyĪQLFRZ\FK FHQWUDOQ\FK ] UR]ZLQLĊFLD Z V]HUHJ 7D\ORUD 6SRVyE  SRFKRGQH GHG\NRZDQH 6HULHV#I#[L K' K ' V 1RUPDO# ' s I#[L ' ‘ IL I#[L' I… #[L ' K IL K I… #[L '   I…… #[L ' K K I…… #[L'    I+/ #[L ' K K I+/ #[L ' ...

Optymalizacja - problem lokalnych minimum

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

OPTYMALIZACJA problem lokalnych minimum Dana jest funkcja: f ( x y) x2 y2 1 ˜ ª(x 1) 2 y2 1.1º ¬ ¼ f Zadanie: wyznaczyü min f(x,y) (bez ograniczeĔ) x0 0 y0 0 pierwsze podejĞcie Given r Minimize ( f x0 y0) § 0.63 · xopt r0 r ¨ © 0 ¹ yopt r1 fopt f ( x...

Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

2SW\PDOL]DFMD V]XNDQLH PLQLPXP IXQNFML 5RVHQEURFND 'HILQLFMD IXQNFML L MHM JUDILF]QD SUH]HQWDFMD I#[B \B' + [/ A  +[ A  \/ A 3ORW'#I#[ \' [  \ ' &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \ ' )LQG0LQLPXPB0HWKRGQE &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \...

Przykłady zastosowań sieci neuronowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Przykłady zastosowań sieci neuronowych ‡ ‡ ‡ 'LDJQRVW\ND XNáDGyZ HOHNWURQLF]Q\FK %DGDQLD SV\FKLDWU\F]QH ((* (.*3URJQR]\ JLHáGRZH SURJQR]\ FHQ VSU]HGDĪ\ ,QWHUSUHWDFMD EDGDĔ ELRORJLF]Q\FK JHRORJLF]Q\FK PHWHRURORJLF]...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Q 1: Sformulowania lokalne i globalne A: sa matematycznie rownowazne. B: prowadza do roznych rozwiazan problemu brzegowego. C: polegaja na budowie funkcjonalu. D: sprowadzaja sie do ukladu rownan rozniczkowych czastkowych. E: sprowadzaja sie do ukladu rownan rozniczkowych zwyczajnych F: prowad...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Pun...

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Q 61: W zagadnieniu ustalonego przep'ywu ciep'a funkcjie kszta'tu dla element˘w czterow`z'owych prostok†tnych s† A: liniowe B: 1-go stopnia C: biliniowe D: 2-go stopnia E: 2-go lub 3-go stopnia F: 1-go stopnia + cz'ony xy G: 1-go stopnia + cz'ony xx lub yy H: paraboliczne Odp: C,F Q 62: Pu...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Met...

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Q 51: Aby w programie liczacym tylko maximum (np. SYMPLEX.EXE) obliczyc minimum funkcji kryterium nalezy skorzystac ze wzoru: A: max ( Cx ) = min ( -Cx) B: max ( Cx ) = - min ( Cx ) C: max ( Cx ) = min ( Cx ) D: max ( Cx ) = - min ( -Cx ) E: max ( Cx ) = min ( C(-x) ) F: max ( Cx ) = min ( -c(...

Metody komputerowe w budownictwie - pytania egzaminacyjne Part 4

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Q 41: Zasady "maksymalizacji efektu przy ograniczonych nakladach" i zasady "minimalizacji nakladu przy zalozonym efekcie" to: A: pary zadan dualnych B: zadania dualne C: pary realizacji praktycznych metod symulacji cyfrowej D: pary zadan sprzecznych E: pary zadan odmiennych ...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 5

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Q 21: Formula aproksymacyjna metody elementow skonczonych A: pozwala na redukcje wymiarow rozpatrywanego zadania B: zmniejsza liczbe ruchomych stopni swobody C: umozliwia uwzglednienie naturalnych warunkow brzegowych D: uzaleznia funkcje rozwiazujaca od warunkow brzegowych E: przedstawia funkcj...