Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka - strona 1 Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka - strona 2 Optymalizacja - szukanie minimum funkcji Rosenbrocka - strona 3

Fragment notatki:

2SW\PDOL]DFMD V]XNDQLH PLQLPXP IXQNFML 5RVHQEURFND
'HILQLFMD IXQNFML L MHM JUDILF]QD SUH]HQWDFMD
I#[B \B' + [/ A  +[ A  \/ A 
3ORW'#I#[ \' [  \ '
&RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \ '

)LQG0LQLPXPB0HWKRGQE
&RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \  &RQWRXUV ‘ 7DEOH# A L L '
&RORU)XQFWLRQ ‘ ++XH#+/RJ# Ó' / s ' / &RORU)XQFWLRQ6FDOLQJ ‘ )DOVH'
3ORW'#I#[ \' [  \ '
)LQG0LQLPXPB0HWKRGQE
&RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \  &RQWRXUV ‘ 7DEOH# A L L '
&RORU)XQFWLRQ ‘ ++XH#+/RJ# Ó' / s ' / &RORU)XQFWLRQ6FDOLQJ ‘ )DOVH'
6]XNDQLH PLQLPXP )LQG0LQLPXP UyĪQ\PL PHWRGDPL
PV
 *UDGLHQW &RQMXJDWH*UDGLHQW 
/HYHQEHUJ0DUTXDUGW 1HZWRQ 4XDVL1HZWRQ ,QWHULRU3RLQW 
'R#
,I#PV##L''
,QWHULRU3RLQW 
SWV
5HDS#)LQG0LQLPXP #I#[ \' [ \ 
0HWKRG ‘ PV##L'' 6WHS0RQLWRU ‰ 6RZ#[ \'''## ''
SWV
-RLQ# SWV'
SWV
5HDS#)LQG0LQLPXP #I#[ \' [ \ 
0HWKRG ‘ PV##'' 6WHS0RQLWRU ‰ 6RZ#[ \'''
SWV
-RLQ#SWV## '' [ \ s SWV## ''''
3ULQW#PV##L''
 /HQJWK#SWV''
3ULQW#&RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \ 
(SLORJ ‘ 3RLQW#SWV' /LQH#SWV' &RQWRXUV ‘ 7DEOH# A L L '
&RORU)XQFWLRQ ‘ ++XH#+/RJ# Ó' / s ' / &RORU)XQFWLRQ6FDOLQJ ‘ )DOVH''
L /HQJWK#PV''
*UDGLHQW


... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz