Meteorologia - strona 2

note /search

Pytania testowe z agrometeorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 2884

Agrometeorologia 1. Średnie wieloletnie temperatury powietrza wskazują, że najcieplejszym miejscem w Polsce jest; a) maj b) czerwiec c) lipiec d) sierpień 2. Konwekcja nazywamy; a) pionowe prądy wstępujące b) pionowe prądy zstępujące c) poziome ruchy powietrza d) wirowe ruchy powietrza 3. D...

Pytania testowe z parowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 4123

1.Na wielkość parowania z naturalnych zbiorników wodnych (oprócz czynników meteorologicznych ) najsilniej wpływa: a) wielkość i kształt zbiornika b) Kształt i rozwinięcie linii brzegowej c) stopień czystości wody d) ukształtowanie dna zbiornika 2. Na wielkość parowania terenowego łanów roślin (...

Mikroklimat - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1960

Czynniki kształtujące mikroklimat Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Duże zachmurzenie p...

Opady śniegowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

Wpływ pokrywy śnieżnej oraz szaty roślinnej na rozkład temperatur w profilu glebowym. Fizyczny mechanizm oddziaływania pokrywy śnieżnej i szaty roślinnej jest podobny. Podczas dnia zatrzymują one znaczną część lub całość energii promieniowania słonecznego nie dopuszczając do dużego nagrzania powier...

Promieniowanie - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1596

PROMIENIOWANIE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE energię określamy jako zdolność oddziaływania pomiędzy dwoma układami, najczęściej przedstawioną jako możliwośc wykonania pracy. Temperatura słońca ok. 6000K temp, korony 2K. Promieniowanie słoneczne to energia elektomagnetyczna rozchodząca się po liniach pros...

Usłonecznienie - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1337

Usłonecznienie- usłonecznienie rzeczywiste czyli liczby godzin w ciągu dnia podczas których do powierzchni Ziemi docierają promienie słoneczne. Jest ono uzależnione głównie od zachmurzenia. Usłonecznienie mierzy się za pomocą heliografu (str.3...

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

  Masy powietrza i fronty  Powietrze pozostając nad dużą i jednorodną powierzchnią Ziemi przez kilka dni lub tygodni przyjmuje cechy podłoża. Jeśli powietrze jest  chłodniejsze od podłoża, to ogrzewa się i ciepło od powierzchni Ziemi może przenosi ć się w górę w warstwie o grubości do kilku kilomet...

Mgły i zamglenia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Mgły i zamglenia  Wiadomości podstawowe   O mgłach i zamgleniach można mówić wtedy, gdy widzialność poziomą ograniczają  zawieszone w powietrzu mikrokrople wody a ograniczenie widzialności sięga powierzchni  morza lub powierzchni terenu. Pod względem fizycznym nie ma różnicy między mgłą a  chmurą; ...

Ciśnienie atmosferyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Meteorologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2009

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE”; Barometr rtęciowy - zanurzona rurka wypełniona rtęcią; Jednostka - mm słupa rtęci; 760 mm słupa rtęci - przeciętne ciśnienie; Na barometrze znajduje się termometr. Przed sprawdzeniem ciśnienia sprawdza się temperatu...

Promieniowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Meteorologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

PROMIENIOWANIE: Sposób rozprzestrzeniania się energii bez udziału środowiska materialnego; Istoty: energia: kwantowa; Fala elektromagnetyczna. Posługujemy się długością fali; Promieniowanie temperaturowe - temperatura powierzchni emitora; Promieniowanie korpuskularne tzw.