Promieniowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promieniowanie - strona 1 Promieniowanie - strona 2

Fragment notatki:


PROMIENIOWANIE:
Sposób rozprzestrzeniania się energii bez udziału środowiska materialnego;
Istoty: energia: kwantowa;
Fala elektromagnetyczna. Posługujemy się długością fali;
Promieniowanie temperaturowe - temperatura powierzchni emitora;
Promieniowanie korpuskularne tzw. Wiatr słoneczny ale do powierzchni ziemi nie dociera;
Widmo promieniowania jest bardzo szerokie;
Zakres promieniowania widzialnego od 0,360 mikrometra do 0,760 µm;
Promieniowanie widzialne - optycznym okiem;
Fale radiowe;
Jednostki energetyczne: energię przechodzącą w czasie t przez pole powierzchni S prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania; cal/cm 2 ;
PRAWA PROMIENIOWANIA (ciało doskonale czarne - emituje i wypromieniowuje energię do temperatury swojej powierzchni):
PRAWO KIRCHOFFA: e(λ,T)/a(λ,T) = constans - stosunek emisji do absorpcji jest stały, a dla ciała czarnego wynosi 1;
PRAWO PLANCKA: E = f (λ,T) - temperatura powierzchni T i długości fali;
PRAWO STEFANA BOLTZMANA: E = б * T 4 - całkowita ilość energii wysyłana przez jakieś ciało jest wprost proporcjonalna do 4; б = 8,26 * 10 -11 cal/cm 3 bezwzględnej temperatury tego ciała;
Rozkład promieniowania w zależności od długości fali - Krzywa PLANCKA;
PRAWO WIENA - długość fali przy, której długość jest największa jest odwrotnie proporcjonalna; λ max * T = a; λ max = a/T, a = 0,2892cm * stop;
PROMIENIOWANIE SŁONECZNE:
Jest podstawowym czynnikiem klimatycznym. Jest motorem cyrkulacji ruchu powietrza. Możliwy jest obieg wody w przyrodzie, dostarcza energię do parowania. Fotosynteza. Jest prawie w całości krótkofalowe. Maksimum energii 0,47µm, barwa niebiesko - zielona. Na podczerwieni - 47%, na widzialnym - 46% i na nadfiolet - 7% promieniowania dochodzi do powierzchni Ziemi w postaci wiązki promieni równoległych. Ilość promieniowania dochodząca do górnej atmosfery to 1367 W/m 2 (nie równa się 3,5%) - STAŁĄ SŁONECZNA; Promieniowanie przechodząc przez atmosferę ulega osłabieniu. Jest pochłaniane. Po dojściu do Ziemi dostaje uszczerbku. Pochłania je para wodna, CO 2 , O 3 . Ozon pochłania promieniowanie krótkie i pewną ilość podczerwieni; CO 2 pochłania silnie w podczerwieni;
Łącznie atmosfera pochłania 15% energii słonecznej jaka przez nią przepływa;
ROZPRASZANIE - zmiana kierunku promieni na skutek napotkania różnych cząstek w atmosferze. Do powierzchni ziemi dochodzi pewna część 2/3 w postaci rozproszonej dochodzi do ziemi. Zależy od wielkość cząstek rozpraszających. Jest odwrotnie proporcjonalne do 4 potęgi długości fal. Rozpraszane jest promieniowanie krótkie, fioletowe, błękitne;
Pochłanianie i rozpraszanie wpływa na osłabienie promieniowania;
OSABIENIE PROMIENIOWANIA - PRAWO BOUGUERA: I

(…)

… maleje miąższość atmosfery zwiększa się;
NATĘŻENIE BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO - mierzymy zawsze na powierzchnię prostopadłą. Trzeba uwzględnić sinus wysokości kąta;
Ir = Is * sinh, Ir - natężenie promieniowania słonecznego (cal/cm3) na powierzchnię poziomą;
Promieniowanie na powierzchni ziemi:
Bezpośrednie IB * sinh;
Rozproszone IO = a/24 * I2;
Całkowite Ir = IB * sinh + IB;
Pochłonięte…
…, w nocy bilans jest ujemny bo nie ma zwrotnego promieniowania z atmosfery - duże straty. Wymiana między grubszą warstwą ziemi a atmosferą;
Wymiana między powierzchnią ziemi a atmosferą:
Ruch turbulencyjny - wymiana ciepła jest dynamiczna, ciepło przemieszcza się ku górze, dlatego jest cieplej - odczuwalny strumień ciepła; Parowanie z powierzchni Ziemi. Powierzchnie się. Para wodna ulega kondensacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz