Promieniowanie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promieniowanie - wykład - strona 1 Promieniowanie - wykład - strona 2 Promieniowanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PROMIENIOWANIE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE energię określamy jako zdolność oddziaływania pomiędzy dwoma układami, najczęściej przedstawioną jako możliwośc wykonania pracy. Temperatura słońca ok. 6000K temp, korony 2000000K. Promieniowanie słoneczne to energia elektomagnetyczna rozchodząca się po liniach prostych bez przeszkód w prózni międzyplanetarnej. Im wyższa temperatura powierzchni, tym większa energia emisji i tym mniejsza długośc fali. Podczas przechodzenia przez atmosferę zachodzi zjawisko pochłaniania i rozpraszania. Nas powierzchni drobin gazów i domieszek następuje przemiana energii promieniowania w ciepło i częśc energii pochłania atmosfery. Na skutek tego zjawiska dochodzi do powierzchni ziemi znacznie mniej energii w porównaniu z wielkościa stałej słonecznej. W miarę przechodzenia przez atmosferę promienie, które nie uległy pochłonięciu, są załamywanie, uginanie i odbijanie na przeszkodach przeszkodach średnicach większych od 120 nm Zakres widma : fale radiowe; od 0,1mm promieniowanie podczerwone; 700nm - 0,1 mm
światło widzialne (380 - 780 nm): czerwony - powyżej 620 nm, zielony 515-520nm, niebieski 450 - 480nm, fiolet 400 - 430nm. Promieniowanie nadfiloetowe; 10nm - 400nm;
promieniowanie rentgenowskie 10pm - 10nm
promieniowanie gamma, mniejsze od 124 pm
Bilans promieniowania długofalowego : Ql = Ig - Ia ; Ig - natężenie promieniowania emitowanego przez powierzchnię Ziemi; Ia - natężenie promieniowania emitowanego przez atmosferę w kierunku Ziemi; Całkowity bilans promieniowania : Q=Qs + Ql Qs - bilans promieniowania krótkofalowego;
Promieniowanie słoneczne na powierzchnie - prostopadła : S' = lo * k , lo- stała słoneczna = 1396 W/m2 , k - współczynnik przeźroczystości atmosfery ( ekstynkcja) - poziomą : S = S' * sinho
Wielkość całkowitego bilansu promieniowania określonej powierzchni wynika z rachunku przychodu energii słonecznej w postaci promieniowania całkowitego i długofalowego promieniowania atmosfery orz strat promieniowania spowodowanych przez odbijanie części promieniowania słonecznego i wypromieniowania długofalowego
Promieniowanie całkowite-jest to całkowita suma energii słonecznej dochodzącej do płaszczyzny poziomej pow. Ziemi T=S+D pomiary wykonuje się za pomocą solarymetru. Przychód energii rozpoczyna się wraz ze wschodem słońca a kończy wraz z zachodem słońca Najniższe pomiary występują w styczniu a największe w lipcu. Największe ilości energii słonecznej otrzymują obszary wschodniej i częściowo centralnej części Polski. Największy przychód energii występuje pomiędzy godzinami 11:30 a 12:30.
Promieniowanie rozproszone- określamy je jako promieniowanie słoneczne dochodzące nie od tarczy słonecznej, lecz od całego nieboskłonu. Natężenie promieniowania rozproszonego mierzymy za pomocą piranometru, którego czujnik ustawiony jest w płaszczyźnie poziomej i osłonięty przed promieniowaniem bezpośrednim. Wyniki pomiarów podajemy w takich samych jednostkach, jak promieniowanie bezpośrednie. Energia promieniowania rozproszonego odpowiada ok. 50% całkowitego przychodu.


(…)

… podajemy w częściach jedności lub w procentach. o wielkości albedo decyduje barwa powierzchni, kąt padania promienii słonecznych (im są mniejsze tym albedo większe) oraz szorstkość pow. bilans promieniowania długofalowego - różnica pomiędzy ilością energii emitowanej przez poweirzchnię Ziemi w kierunkui przestrzeni międzyplanetarnej i ilością energii emitowanej z powrotem w kierunku Ziemi ( promieniowanie…
… gazów, pyłów oraz chmur, skierowana do przestrzeni międzyplanetarnej i do powierzchni Ziemi; promieniowanie bezpośrednie - częśc promieniowanie słonecznego docierająca bezpośrednio od tarczy Słońca do Ziemi. Natężenie jest zależne od kąta padania promieni słonecznych aktynometr- do pomiaru promieniowania bezpośredniego - rura o średniczy odpowiadającej średnicy tarczy Słońca widzianej z Ziemi…
… słonecznej w warunkach urozmaiconego mikroreliefu wynika nie tylko z różnych kątów nachylenia fragmentów terenu i różnych katów padania promieni słonecznych lecz także z ich ekspozycji w stosunku do stron świata. W przypadku powierzchni poziomej ilość otrzymanej energii nie zależy od wystawy części tej powierzchni w stosunku do stron świata. Wpływ na warunki przychodu bezpośredniego promieniowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz