vademecum z meteorologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
vademecum z meteorologii - strona 1 vademecum z meteorologii - strona 2 vademecum z meteorologii - strona 3

Fragment notatki:

Heliograf- usłonecznienie rzeczywiste
Termostos- promieniowanie słoneczne; kilka połączonych szeregowo termometrów
Pyranometr- strumień promieniowania (całe widmo światła słonecznego)
Pyrheliometr (aktynometr)- bezpośrednie promieniowanie słoneczne
Dyfuzometr- promieniowanie rozproszone
Albedometr- albedo
Solarymetr- promieniowanie całkowite
Względna wilgotność powietrza- stosunek prężności pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej w temperaturze termometru suchego podczas pomiaru.
f=emax/e*100
Pomiary wilgotności wykonuje się za pomocą higrometru
Punkt rosy- temperatura przy którym para wodna w powietrzu osiągnie stan nasycenia. Aby osiągnąć punkt rosy należy ochłodzić powierzchnię
Dobowy przebieg wilgotności powietrza- zawartość pary wodnej w przygruntowej warstwie atmosfery. Podlega dużym zmianom podczas doby.
Wilgotność względna osiąga największą wartość podczas nocy a największe we wczesnym popołudniu. Roczny przebieg wilgotności powietrza- największe wartości występują w czerwcu i lipcu, najmniejsze w grudniu i styczniu.
Średnie wartości niedosytu wilgotności podczas lata są najwyższe w Polsce centralnej niższe nad Bałtykiem, na Podkarpaciu i Podlasiu a najwyższe w górach
Wilgotność względna jest najwyższa przy powierzchni gleby, maleje wraz ze wzrostem wysokości
Podczas słonecznej, bezwietrznej pogody niedosyt wilgotności jest niższy w łanie pszenicy niż w trawniku, a więc wilgotność powietrza jest tam wyższa
W wyniku opadu wnętrze łanu roślinnego ma wyższą temperaturę i powietrze jest bardziej suche
Natężenie przychodu energii słonecznej do powierzchni gleby zależy od gatunku, fazy rozwojowej roślin oraz od wysokości i zawartości łanu
Kształtowanie warunków świetlnych zależy od: rzeźby terenu, kata padania promieni, wzajemnego zacienienia roślin warunkowanego wysokością i wartością szaty roślinnej
Ciepło utajone parowania- dostateczne ciepło zostaje zużyte na przemianę wody w stan gazowy.
Ciepło topnienia- energia zużyta na roztopienie lodu przy dodatnich wartościach bilansu występuje wzrost temperatury powietrza przy ujemnych- jej ochłodzenie
ubytek energii cieplnej powoduje obniżenie temperatury gleby i powietrza. W przypadku kondensacji pary wodnej ciepło oddawane jest do powierzchni
bilans cieplny jest dodatni od połowy kwietnia do września. Ujemny- w okresie zimowym bo bilans promieniowania długofalowego przekracza bilans promieniowania krótkofalowego.
Wilgotność powietrza- zawartość pary wodnej w atmosferze. Maksymalna zawartość pary wodnej w atmosferze (e

(…)

… nm
Promieniowanie bezpośrednie- strumień energii dochodzący w liniach prostych od tarczy słonecznej. Ilość energii mierzy się aktynometrem.
22 czerwca [kąt padania]= (90o-ϕ)+23.5
21 marca i 23 listopada (90o-ϕ)
22 grudnia (90o-ϕ)-23.5
Natężenie promieniowania: S'=Io*pm Wartość współczynnika przezroczystości zależy od zawartości pary wodnej oraz ilości pyłów dniu w atmosferze na drodze przenikania…
… do płaszczyzny poziomej na pow. Ziemi T=S+D S(bezpośrednie) D(rozproszone)
Promieniowanie odbite- ilość energii odbita od danej powierzchni. Pomiarów dokonuje się solarymetrem
Stosunek ilości promieniowania odbitego do promieniowania padającego na daną powierzchnię. O wielkości albedo decyduje barwa powierzchni, kąt padania promieni (im mniejsze tym albedo większe)
Bilans promieniowania słonecznego- rachunek…
… do zachodu słońca. Im wyższa temperatura powietrza tym większa energia emisji mniejsza długość fali.
Usłonecznienie rzeczywiste- czas rzeczywistego oddziaływania słońca Usłonecznienie względne- stosunek usłonecznienia rzeczywistego do możliwego; przychód energii do powierzchni ziemi
promieniowanie słoneczne- krótkofalowe
promieniowanie Ziemi- długofalowe
Promieniowanie widzialne- fale długości około 400-700…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz