Energia i promieniowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energia i promieniowanie - strona 1 Energia i promieniowanie - strona 2 Energia i promieniowanie - strona 3

Fragment notatki:

Promieniowanie elektro. → zjawisko wysyłania fal elektromagnetycznych. Polega ono na  przekazywaniu energii od jednego ciała do drugiego bez udziału ośrodka materialnego  wypełniającego przestrzeń między tymi ciałami. Oprócz promieniowania  elektromagnetycznego istnieje promieniowanie korpuskularne. Stanowią je strumienie  cząstek elementarnych.  Zaburzenie to ma charakt er fali poprzecznej,  w której składowa elektryczna i magnetyczna  są prostopadłe do siebie, a obie są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się  promieniowania.  Oba pola indukują się wzajemnie – zmieniające si ę pole elektryczne  wytwarza zmienn e pole magnetyczne,  a zmieniające się pole magnetyczne wytwarza  zmienne pole elektryczne. Źródłem zmiennego pola elektromagnetycznego jest  przyspieszając y ładunek elektryczny.  Najczęściej źródłem tego promieniowania jest ładunek  wykonujący  drgania.      Stała słoneczna – natężenie promieniowania słonecznego zmierzone na górnej granicy  atmosfery padające na powierzchnię prostopadłą. Wynosi ok 1366 Wm-2. W ciągu roku  wartość ta zmienia się niewiele w związku ze zmianą oddalania się Ziemi od Słońca.  Promieniowanie elektrom. Przechodzące przez atmosferę ulega pochłonięciu (absorpcja) ,  rozproszeniu (dyspersja) i odbiciu. Natężenie promieniowania słonecznego na pow. ziemi  można oszacować uwzględniając szerokość geograf., współczynnik przezroczystości  atmosfery oraz masę optyczną atmosfery. Zastosować można następujący wzór, wynikający  z prawa  Bouguera-Lamberta:  I = Io p^m sinh  I natężenie prom. Słonecznego  Io stała słoneczna  p współczynnik przezroczystości atmosfery dla warstwy o grubosci m – atmosfery wynosi  0,9    Promieniowanie krótkofalowe - promieniowanie elektrom. Emitowane przez Słońce w  paśmie fal o dług mniejszej niż 4um  Promieniowanie długofalowe – emitowane przez Ziemię i atmosferę w paśmie fal o długości  4-100 um  Powierzchnia czynna – pokrycie terenu, które może pochłaniać, oddawać ciepło. Układ  terenu ma wpływ na bilans promieniowania. Bilans ten rózni się w Przekształcone przez  człowieka tereny miejskie, a pozamiejskie.    Bilans radiacyjny powierzchni czynnej  - róznica między pochłoniętym promieniowaniem  dochodzącym do pow Ziemi i promieniowaniem efektywnym (to które ucieka w przestrzeń  miedzypalnetarna)  Bilans energetyczny pow. czynnej  - algebraiczna suma w przyblizeniu równa 0, strumieni  ciepła dochodzacego so pow ziemi i uchodzacego z niej.  Bilans cieplny powierzchni naturalnej jest to różnica pomiędzy energią uzyskaną, a energią 

(…)

… od slonca, ogrzewa się staje się podobnie jak powierzchnia ziemi
wtornym zrodlem promieniowania dlugofal rozchodzacego się we wszystkich kierunkach
Masa optyczna atmosfery – wielkość określająca drogę optyczną promieniowania w
atmosferze. Promieniowanie przechodząc przez atmosferę ulega stopniowemu osłabieniu
ze względu na procesy absorpcji oraz rozpraszania. Im dłuższa droga w atmosferze tym
osłabienie…
… promieniowania
A - albedo (w częściach jedności, nie w procentach); (1-A) - promieniowanie krótkofalowe
pochłonięte przez podłoże
(I · sin h) - natężenie promieniowania bezpośredniego docierającego do powierzchni
poziomej [h - wysokość Słońca nad horyzontem]; i - natężenie promieniowania
rozproszonego
Ez - promieniowanie długofalowe Ziemi (ciepło emitowane przez podłoże do atmosfery atmosfera pochłania około 96…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz