Logistyka produkcji - strona 4

Wykład - Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Wykład 5 Zarządzanie łańcuchem dostaw. Sprawy organizacyjne: Na platformie elektronicznej będą materiały na podstawie, których będą formułowane pytania egzaminu Dla naszej grupy: SLP2012 Znajdą się tam najistotniejsze poję...

Wykład - Logistyka procesów produkcji.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Wykład 6 Logistyka procesów produkcji. Sprawy organizacyjne: W 1 z wykładów są w punktach tendencje rozwojowe logistyki i syntetyczne rozwiązania i skróty Na 1 z wykładów będzie zadanie - do wykonania prezentacja w power poincie na temat wybranych technik lub tendencji rozwojowych logistyki. Tr...

Wykład - Etapy obiegu kart KANBAN

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Wykład 7 Etapy obiegu kart KANBAN: Jeśli na stanowisku odbiorcy potrzebne są odpowiednie części do specjalnego pustego pojemnika jest wrzucana karta produkcji KAN, na której znajduje się informacja o standardowej liczbie żądanych części Następnie pusty pojemnik z kartą KAN przesłany jest na stano...

Wykład - platforma Moodla

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Wykład 8 Prezentacja na podwyższenie oceny: Prezentacja na wybrany problem związany z logistyką funkcjonowania przedsiębiorstwa najlepiej produkcyjnego Wejście na platformę moodla: UE studenci platforma e-larningowa Koncepcja Kaizen: Kaizen (ja...

Logistyka produkcji - logistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Logistyka : Fizyczny przepływ dóbr rzeczowych: Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Proces informacyjno-decyzyjny: Służby planistyczne Służby analityczno-decyzyjne Służby koordynacyjne Służby monitoringu i kontroli Infrastruktura techniczna procesów logistycznych: B...

Podział logistyki ze względu na funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

Podział logistyki ze względu na funkcje : Logistyka zaopatrzenia - związana z zadaniem dostarczenia przez dostawców towarów do odbiorcy w odpowiednim czasie, ilości i jakości zgodnie z zapotrzebowaniem tego odbiorcy. Logistyka produkcji - łączy zadania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji; obejmuje...

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zarządzanie łańcuchem dostaw : Przesłanki zarządzania łańcuchem dostaw: Rzeczywista konkurencja to nie jest współzawodnictwo poszczególnych firm ze sobą, ale konkurowanie łańcuchów dostaw. Co to jest zarządzanie łańcuchem dost...

Elementy procesów logistycznych rozpatrywanych w skali makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 259

Elementy procesów logistycznych rozpatrywanych w skali makro: Infrastruktura Transport Centra usług logistycznych Dzielnice magazynowe - składowe W naszych okolicach są rozliczne obiekty infrastruktury magazynowej (całe dzielnice) Terminale kontenerowe Klasyfikacja podmiotów gospodarczych Kl...

Integracja logistyki z innymi naukami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Logistyka wykorzystuje i integruje nauki trzech dyscyplin : Technika: Techniki symulacyjne Teoria systemów Badania operacyjne Ekonomia: Organizacja i zarządzanie Ekonometria Rachunek kosztów Informatyka: Sieci komputerowe Systemy sterowania Metody identyfikacji Logistyka: Sterowanie prz...

Podstawowe składniki procesów logistycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Podstawowe składniki procesów logistycznych : Logistyka : Procesy informacyjno-decyzyjne Koszty logistyczne Utrzymanie zapasów rzeczowych Fizyczny przepływ dóbr rzeczowych Infrastruktura procesów logistycznych Nadrzędne cele logistyki Zapewnienie właściwego podziału obsługi klienta Umacnian...