Wykład - platforma Moodla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - platforma Moodla - strona 1 Wykład - platforma Moodla - strona 2 Wykład - platforma Moodla - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Prezentacja na podwyższenie oceny:
Prezentacja na wybrany problem związany z logistyką funkcjonowania przedsiębiorstwa najlepiej produkcyjnego Wejście na platformę moodla:
UE studenci platforma e-larningowa
Koncepcja Kaizen:
Kaizen (jap.- „kai” - zmiana „zen” - dobry), japońska koncepcja zarządzania:
Jest dążeniem wszystkich pracowników szczebla decyzyjnego i wykonawczego do ciągłego doskonalenia wszelkich aspektów działalności firmy
Polega na zaangażowaniu ich w tworzenie i przestrzeganie norm w celu stopniowego i ciągłego doskonalenia procesów, co w konsekwencji ma zaowocować uzyskaniem lepszych efektów
Polega na ciągłym poszukiwaniu i wdrażaniu nawet drobnych usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności i na każdym stanowisku pracy
Efektem jest osiąganie znacznych sukcesów za pomocą drobnych kroków niewymagających angażowania znacznych środków i nakładów, gdyż każdy pracownik ma nieujawnione wcześniej możliwości i zdolności, a ich odkrycie i wykorzystanie przy dużym stanie zatrudnienia może przynieść znaczne efekty
Przykład wdrażania koncepcji Kaizen:
Odpowiednie ustawienie stanowisk roboczych, które doprowadzi do scalenia i połączenia ich w linię produkcyjną, grupowanie stanowisk pracy według podobieństwa procesów produkcyjnych czy montażu.
Zastosowanie metody Kaizen:
Metoda Kaizen powinna być wdrażana na operacyjnym i taktycznym poziomie zarządzania oraz wśród pracowników bezpośrednio tworzących produkty czy też usługi.
Elementy koncepcji Kaizen:
Tworzenie standardów
Przy tworzeniu standardów stosuje się metody, SDCA (Standarize-Do-Check-Act), w trakcie, której należy:
Określić standard, czyli ustalić takie procedury, które zapobiegną powstawaniu problemów, zwiększą efektywność i wydajność określonej operacji,
Zastosować w praktyce nowe usprawnienia i skontrolować ich działania, co pozwoli sprawdzić czy rzeczywiście osiągamy zamierzony cel,
Wdrożyć, czy przeszkolić pracowników, których konkretne usprawnienie dotyczy, tj. tych, których zadaniem jest przestrzegać nowych standardów i procedur
Organizacja stanowiska pracy
Organizowanie miejsca pracy w Kaizen składa się z 5 etapów i nazywane jest metodą „5S”, na którą składa się:
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Szitsuke
Organizacja stanowiska pracy:
Seiri (sortowanie) - celem tego etapu jest posortowanie wszystkich przedmiotów znajdujących się na miejscu pracy na …
Seiton (porządkowanie) - gdy na miejscu pracy zostają już tylko potrzebne przedmioty, należy je uporządkować tak, aby dostęp do nich był łatwy i szybki, stosuje się tutaj podpisywanie przedmiotów, oznaczanie ich miejsca, numerowanie, gdyż każdy przedmiot musi mieć swoje stałe miejsce.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz