Logistyka produkcji - koncepcja Kaizen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka produkcji - koncepcja Kaizen - strona 1 Logistyka produkcji - koncepcja Kaizen - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcja Kaizen : Kaizen (jap.- „ kai ” - zmiana „ zen ” - dobry), japońska koncepcja zarządzania:
Jest dążeniem wszystkich pracowników szczebla decyzyjnego i wykonawczego do ciągłego doskonalenia wszelkich aspektów działalności firmy
Polega na zaangażowaniu ich w tworzenie i przestrzeganie norm w celu stopniowego i ciągłego doskonalenia procesów, co w konsekwencji ma zaowocować uzyskaniem lepszych efektów
Polega na ciągłym poszukiwaniu i wdrażaniu nawet drobnych usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności i na każdym stanowisku pracy
Efektem jest osiąganie znacznych sukcesów za pomocą drobnych kroków niewymagających angażowania znacznych środków i nakładów, gdyż każdy pracownik ma nieujawnione wcześniej możliwości i zdolności, a ich odkrycie i wykorzystanie przy dużym stanie zatrudnienia może przynieść znaczne efekty Przykład wdrażania koncepcji Kaizen :
Odpowiednie ustawienie stanowisk roboczych, które doprowadzi do scalenia i połączenia ich w linię produkcyjną, grupowanie stanowisk pracy według podobieństwa procesów produkcyjnych czy montażu. Zastosowanie metody Kaizen :
Metoda Kaizen powinna być wdrażana na operacyjnym i taktycznym poziomie zarządzania oraz wśród pracowników bezpośrednio tworzących produkty czy też usługi. Elementy koncepcji Kaizen :
Tworzenie standardów
Przy tworzeniu standardów stosuje się metody, SDCA (Standarize-Do-Check-Act), w trakcie, której należy:
Określić standard, czyli ustalić takie procedury, które zapobiegną powstawaniu problemów, zwiększą efektywność i wydajność określonej operacji,
Zastosować w praktyce nowe usprawnienia i skontrolować ich działania, co pozwoli sprawdzić czy rzeczywiście osiągamy zamierzony cel,
Wdrożyć, czy przeszkolić pracowników, których konkretne usprawnienie dotyczy, tj. tych, których zadaniem jest przestrzegać nowych standardów i procedur
Organizacja stanowiska pracy
Organizowanie miejsca pracy w Kaizen składa się z 5 etapów i nazywane jest metodą „5S”, na którą składa się:
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Szitsuke Koncepcja Keizen c.d :
Masarki Imai w książce „Kaizen. The key to japans competetive sukces” określa marnotrawstwo lub jałowe działanie słowem “muda” . Wyróżnia on siedem kategorii muda - marnotrawstwa powodowanego:
Nadprodukcją
Nadmiernymi zapasami
Wybrakowanymi produktami
Naprawami
Zbędnymi czynnościami
Wykonywaniem zbędnej pracy, przestojami
Zbędnym transportem Cechy metody Kaizen :
Ciągłe stopniowe i uporządkowane doskonalenie, angażujące wszystkich członków danej organizacji do wspólnej pracy ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz