Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania jakością-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania jakością-opracowanie - strona 1 Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania jakością-opracowanie - strona 2 Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania jakością-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje. Metody. Narzędzia ZJ
Koncepcje - zasady, ogólne ujęcie, plan działania, ukierunkowane na osiąganie celów długoterminowych, strategicznych, których skuteczna realizacja zależy od przyjętych metod i narzędzi, stosowanych na różnych poziomach danej organizacji.
Metody, czyli złożone sposoby postępowania, stosowane w wielu obszarach organizacji do osiągnięcia różnych celów, oparte na technikach i narzędziach, charakteryzujące się podejściem naukowym, planowanym, a także powtarzalnością;
Techniki - określane jako środki i czynności, racjonalny sposób postępowania dotyczący konkretnego, wąskiego problemu, szczegółowy sposób realizacji, służący do osiągnięcia celów cząstkowych, często w obrębie danej metody; Narzędzia - służą do zbierania i przetwarzania danych, stosowane są w obrębie konkretnej techniki lub metody, charakteryzują się prostotą i oddziaływaniem ograniczonym w czasie, stosowane najczęściej wobec konkretnego, węższego obszaru o charakterze operacyjnym;
Koncepcja TQM
Projakościowa strategia zarządzania zwana bywa filozofią, koncepcją, podejściem. Zaliczamy do nich między innymi W.E. Deminga, A.V. Feigenbauma, J. Jurana, Ph. Crosby'ego czy J. S. Oaklanda, reprezentujących tzw. zachodnią szkołę zarządzania jakością. TQM jest wdrażane przez różne przedsiębiorstwa, organizacje, niezależnie od ich wielkości, charakteru działalności, struktury organizacyjnej, czy formy własności.
Total
Strategia projakościowa obejmuje wszystkie obszary danego przedsiębiorstwa, wszystkie stanowiska, każdego pracownika i dotyczy każdego produktu, jaki jest dostarczany klientowi. W języku polskim najtrafniejszym odpowiednikiem tego słowa jest kompleksowość, rozumiana jako powszechność i wszechobecność stosowania.
Quality Sygnał, iż koncepcja koncentruje się na jakości, rozumianej jako spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań klientów. Jakość jest celem i dążeniem każdej organizacji stosującej TQM w praktyce.
Management, czyli zarządzanie.
Podkreślenie, iż strategia projakościowa jest silnie wbudowana w ogólną strategię zarządzania danej organizacji, jest jej trwałym, nieodłącznym i wspierającym elementem. Wskazanie, iż w zarządzaniu jakością duże znaczenie przywiązuje się do takich wartości jak system, proces, metody i narzędzia, a także planowanie, kontrola oraz monitorowanie działań i czynności.
14 tez Deminga
Stale dąż do doskonalenia swoich produktów i usług tak, byś stał się konkurencyjnym, nie dał się wyprzeć z rynku i byś mógł tworzyć nowe miejsca pracy;
Przyjmij filozofię nowej epoki w gospodarce. Kierownicy zachodnich firm muszą się przebudzić, by podjąć wyzwanie, muszą nauczyć się nowych obowiązków i przewodzić w dążeniu do zmian. Powinni odrzucić dotychczasowe błędy, nawyki, związane z usterkami, opóźnieniami, reklamacjami;


(…)

… szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
Uczynienie z jakości i kultury jakości priorytetu w zarządzaniu;
Współuczestnictwo i odpowiedzialność za jakość wszystkich zatrudnionych;
Podejście systemowe (oparte na przykład na znanych standardach, takich jak normy ISO serii 9000) i procesowe;
Zapobieganie błędom;
Potrzeba ciągłego doskonalenia;
Komunikowanie wyników i nagradzanie…
… japońskiej oraz pod wpływem myśli filozoficznej Lao Tsu oraz Konfucjusza. Największy reprezentant: Masaaki Imai
Duża rola W.E. Deminga, J. Jurana
Lata 50. XX wieku - szkolenia i kursy między innymi dla firm jak: Toyota, Mitsubishi, Nissan. Wg M. Imai:
Kaizen jest podstawowym filozoficznym fundamentem najlepszych japońskich praktyk zarządzania
Kaizen - „dobra zmiana” lub „zmiana na lepsze” W języku angielskim kaizen jest tłumaczone jako „continual improvement”, czyli ciągła poprawa.
Zasady kaizen
ciągłe, nieustanne doskonalenie - dążenie do doskonałości i poprawy jakości za pomocą małych, codziennych, prostych kroków, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych
zaangażowanie wszystkich zatrudnionych, praca zespołowa,
wysokie morale i samodyscyplina,
koła jakości,
cierpliwość i brak zniechęcenia…
… do ewentualnej pomyłki, szczególnie podczas prac rutynowych, mało skomplikowanych;
Przykład - detektor metali na linii produkcji ciastek, czujniki wizyjne sprawdzające jakość nadruku na etykiecie, system dźwiękowy sygnalizacyjny niedowagę produktu;
Warunek wstępny kaizen - metoda 5S
Seiri (ang. sort), selekcja,
Seiton (ang. systematize), systematykia Seiso (ang. sweep), sprzątanie,
Seiketsu (ang. sanitize…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz