Wykład - Logistyka procesów produkcji.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Logistyka procesów produkcji. - strona 1 Wykład - Logistyka procesów produkcji. - strona 2 Wykład - Logistyka procesów produkcji. - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6
Logistyka procesów produkcji.
Sprawy organizacyjne:
W 1 z wykładów są w punktach tendencje rozwojowe logistyki i syntetyczne rozwiązania i skróty
Na 1 z wykładów będzie zadanie - do wykonania prezentacja w power poincie na temat wybranych technik lub tendencji rozwojowych logistyki.
Trzeba wybrać hasło i je rozwinąć
Końcowy wynik egzaminu:
Frekwencja
Test
0,5 pkt dla tych, co są dzisiaj na Sali
Ocena sposobów, w jaki potrafimy ocenić jedną z tendencji rozwoju logistyki (jest to nieobowiązkowe)
Egzamin 20 albo 27 czerwca
Prezentacje trzeba będzie oddać na tydzień przed egzaminem
To dyscyplina wiedzy, która poprzez badania, właściwą politykę, realizację funkcji logistycznych, formułowane zasady, instrumenty realizacji, regulacji oraz właściwe logistyce rozwiązania systemowe, zapewnia racjonalną produkcję.
W literaturze przedmiotu określana, jako proces (system, podsystem) wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji czynności wspierających proces produkcji. Obejmuje wszystkie czynności, które są związane z zaopatrzeniem procesu produkcji w surowce, półfabrykaty, materiały pomocnicze (części zamienne) i eksploatacyjne (paliwa) oraz przekazywaniem półwyrobów i wyrobów gotowych do magazynu zbytu.
Stanowi ogniwo łączące logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji w jednostkach, których działalność obejmuje wytwarzanie lub przynajmniej montaż oferowanych produktów.
Zadanie logistyki produkcji - zapewnienie optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji.
Redukcja kosztów
Zapewnienie pełnego zadowolenia finalnego klientów
Główne cele zarządzania logistycznego w fazie produkcji:
1. Zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności procesów produkcji,
2. Utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów,
3. Minimalizowanie zapasów produkcji w toku,
4. Zwiększenie terminowości i skracanie cykli produkcyjnych.
Celem logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym jest nie tylko przyspieszenie przepływów materiałowych i informacyjnych, ale przede wszystkim zsynchronizowanie i dopasowanie wszystkich faz powstawania produktów tak, aby w rezultacie otrzymać optymalną relację między czasem, jakością i kosztem w całym łańcuchu logistycznym towarzyszącym procesowi produkcyjnemu danego przedsiębiorstwa. System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego może być prosty lub bardzo złożony oraz o różnym stopniu praktycznego zastosowania.

(…)

…), polegający na takim zorganizowaniu procesu produkcyjnego, by jego kolejne ogniwa otrzymywały części dokładnie wtedy, kiedy są one potrzebne bez tworzenia zapasów
KANBAN w języku japońskim oznacza kartę, najczęściej wykonaną z kawałka plastiku o wymiarach ok. 10 x 20 cm, która wprowadzona…
… między wytwórcą (dostawcą) danego detalu a jego technologicznym odbiorcą.
Są systemy mniej i bardziej skomplikowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz