Logistyka produkcji - strona 3

Sterowanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Sterowanie produkcją : Sterowanie produkcją - można pokreślić jako zespół działań zmierzających do uzyskania przez system produkcyjny i przedsiębiorstwo, oczekiwanych - założonych uprzednio - efektów. Podstawową rolę w sterowaniu produkcją odgrywają plany produkcji (taktyczne i operacyjne) Przykład...

Stopniowy rozwój logistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Logistyka rozwijała się stopniowo. Rozwój ten podzielić można na kilka faz : Faza pierwsza nazwana jest fazą fizycznej dystrybucji związana jest z burzliwym rozwojem wielkopowierzchniowych sklepów i supermarketów, który miał miejsce w Stanach ...

Logistyka produkcji - Struktura instytucjonalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Struktura instytucjonalna : Mikrologistyka - logistyka podmiotu gospodarującego - logistyka przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo niezależnie od jego skali, ma w gospodarce rynkowej podobne cele (wypracowanie nadwyżki przychodów nad ponoszonymi kosztami, czyli osiągnięcie zysku przy maksymalnym zaspok...

Logistyka produkcji - System JIT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

System JIT : Just In Time (JIT), „dokładnie na czas” System działania pozwalający produkować i dostarczać wymagane surowce, materiały i półprodukty dokładnie wtedy, gdy są one niezbędne, są to, więc dostawy bezpośrednio na taśmy produkcyjne b...

Logistyka produkcji - System logistyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

System logistyczny : Celowo zorganizowany i zintegrowany - w obrębie danego układu gospodarczego - przepływ materiałów i produktów przez kolejne konfiguracje węzłów i ścieżek (miejsca otrzymywania i transformacji materiałów, miejsca sk...

Trzy podstawowe modele planowania produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Wyróżnia się trzy podstawowe modele planowania produkcji: Planowanie globalne Wszystkie zależności między elementami systemu produkcji są uwzględniane równocześnie Plan produkcji ma formę zadania matematycznego, którego rozwiązanie jest optymalne i w pełni odpowiada warunkom rzeczywistym Wykorzys...

Znaczenie pojęcia logistyka w różnych pojęciach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Znaczenie pojęcia : Logistyka w ujęciu makro - całokształt przepływu dóbr materialnych o rozległych łańcuchach dostaw w gospodarce, wielkość i struktura wytrzymania w tych łańcuchach zapasów, a także infrastruktura techniczna warunkująca ich efektywne funkcjonowanie; Logistyka w ujęciu mikro - zarz...

Wybór optymalnego środka transportowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Wybór optymalnego środka transportowego: Należy określić następujące czynniki: Podatność przewozową poszczególnych ładunków Odległość przestrzenną dzielącą punkty wysyłki i przeznaczenia poszczególnych ładunków Charakter potrzeby pierwotnej wywołującej daną potrzebę przewozową Podatność przewozo...

Wykład - Sprawy organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Wykład nie jest obowiązkowy Notatki z wykładu + dodatkowe materiały (przez platformę mooodle, lub na e-mail grupy) Projekty przesyłane przez platformę Cele przedmiotu: Przekazywanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw logistyki oraz rozumienia miejsca i roli l...

Wykład - Systemowe ujęcie produkcji.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Wykład 2 Systemowe ujęcie produkcji. Poszukiwany profesor (z ćwiczeń) Adamiecki Systemowe ujęcie - wszystko, co dzieje się w przedsiębiorstwie, nie można patrzeć na przedsiębiorstwo jedynie pod względem logistyki wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie muszą być ze sobą kompatybilne p...