Wykład - Sprawy organizacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sprawy organizacyjne - strona 1 Wykład - Sprawy organizacyjne - strona 2 Wykład - Sprawy organizacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Sprawy organizacyjne:
Wykład nie jest obowiązkowy
Notatki z wykładu + dodatkowe materiały (przez platformę mooodle, lub na e-mail grupy)
Projekty przesyłane przez platformę
Cele przedmiotu:
Przekazywanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw logistyki oraz rozumienia miejsca i roli logistyki w produkcji
Nabycie przez studentów umiejętności analizy problemów dotyczących kształtowania procesów logistycznych oraz stosowania metod sterowania przepływem dóbr w środowisku produkcyjnym
Cele wynikowe - student powinien:
Znać: podstawowy aparat pojęciowy logistyki i zarządzania produkcją
Rozumieć: koncepcje logistyczne i znaczenie logistyki…
Tematyka wykładu:
Istota logistyki (pojęcia i cele, geneza i etapy rozwoju). Systemy logistyczne i ich klasyfikacja.
Podstawowe składniki procesów logistycznych. Obszary działań logistycznych Transport, gospodarowanie zapasami
Cykl produkcyjny. System organizacji przepływu przedmiotu pracy. Rytmiczność produkcji.
Sterowanie zasobami materiałowymi
Koncepcje, metody i narzędzia optymalizacji w logistyce produkcji
Informatyka w zarządzaniu produkcją. Struktura informacyjna systemu produkcyjnego. Informatyczne systemy zarządzania.
Literatura:
Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer Buisness, Kraków 2007
Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Kiperskiej-Moroń i Krzyżaniaka, Logistyka
Skowronek, C., Syriusz-Wolski Z. Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. PWE Warszawa 2003
Pająk E., Zarządzanie produkcją, Produkt technologia, organizacja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod redakcją Brzezińskiego
Literatura zalecana:
Ficoń K. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
Duplik I. Inżynieria zarządzania
Organizacja sterowania produkcją
Temat 1: Istota logistyki.
Tematyka:
Źródła pochodzenia i okresy rozwoju pojęcia logistyka
Koncepcje i definicje logistyki
Cele logistyki i działań logistycznych
Podział logistyki. Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych.
Źródło pojęcia: Hipotezy dotyczące etymologii:
Locus (łac) - miejsce, przestrzeń
Logis (franc.) - miejsce, przestrzeń
Logos (grec) - słowo, rozum, liczenie
Logistike (grec.) - sztuka liczenia, kalkulowania
Etymologia:
Logistyka

(…)

…. Pojawiły się nowe koncepcje i sposoby ich wykorzystania, rozwinęły się centra logistyczne, wprowadzono zasadę „lean management”, udoskonalono system infrastruktury logistycznej
1

… a nie tylko wojskową.
Historia:
Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska
Prawdopodobnie pierwszym twórcą systemu logistycznego był Aleksander Macedoński, który wykorzystywał ów system w organizacji zaopatrzenia dla swojego wojska.
Był on zorganizowany tak, że do każdego kawalerzysty był przypisany jeden niewolnik na koniu, który z kolei prowadził konia jucznego z zaopatrzeniem, oraz jeden niewolnik pieszy z koniem jucznym dla każdego piechura.
Rzymianie problem transportu zaopatrzenia rozwiązali inaczej. Każdy maszerujący żołnierz został obarczony takim ciężarem, jaki był w stanie unieść. Występowały oszczędności
Geneza pojęcia:
Cesarz bizantyjski Leontos (887-911) w dziele „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojskowej” wymienia trzy dziedziny sztuki wojennej: strategię, taktykę i logistykę. Cesarz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz