Kompatybilność elektromagnetyczna - strona 2

note /search

Mechanizm rozprzestrzeniania się zakłóceń

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

Mechanizm rozprzestrzeniania się zakłóceń (sprzężenia) w skutek propagacji pola elektromagnetycznego (promieniowania) i środki przeciwdziałania . W przypadku dużej odległości pomiędzy źródłem pola i urządzeniem posługujemy się parametrami pola elektromagnetycznego. Warunki propagacji pola zależą od...

Mechanizm sprzężenia indukcyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Mechanizm sprzężenia indukcyjnego (magnetycznego), możliwości występowania tego mechanizmu oraz środki przeciwdziałania zakłóceniom oddziaływującym w wyniku sprzężeń indukcyjnych . Sprzężenia indukcyjne występują w skutek oddziaływania strumienia magnetycznego wytwarzanego przez źródło zakłóceń, np...

Mechanizm sprzężeń przewodzonych

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Mechanizm sprzężeń przewodzonych (rezystancyjnych, impedancyjnych) oraz przykłady środków zaradczych ograniczających wpływ sprzężeń przewodzonych . Sprzężenie przez przewodzenie występuje wówczas gdy co najmniej dwa obwody mają jedną wspólną impedaneję Zk (

Model rozprzestrzeniania się oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnet...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

. Model rozprzestrzeniania się oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych, ich klasyfikacja oraz podstawowe parametry . Schemat rozprzestrzeniania się zakłóceń: każde zakłócenie wpływa na co najmniej jedno urządzenie, każde sprzężenie wiąże jedno zakłócenie z jednym poziomem zakłóceń, każdy o...

Ograniczniki przepięć jako pasywne elementy przeciwzakłóceniowe

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Ograniczniki przepięć jako pasywne elementy przeciwzakłóceniowe - rodzaje i charakterystyczne parametry . Ograniczniki przepięć SPD mają na celu ograniczenie przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub procesami łączeniowymi. Przed...

Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne ...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

S ystematyka i rodzaje badań odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne oraz kryteria oceny odporności . W przepisach międzynarodowych oraz europejskich, dotyczących badań odporności urządzeń z zakresu EMC, zakres badań został określony pod kątem charakterystycznych parame...

Wyładowania elektrostatyczne ESD

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

Wyładowania elektrostatyczne ESD, charakterystyka i sposób oddziaływania na obiekty techniczne oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom tych wyładowań. Wyładowanie elektrostatyczne - nagły i chwilowy przepływ prądu elektrycznego przepływającego między dwoma obiektami o różnych

Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłóce...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone i promieniowane, klasyfikacja środowiska elektromagnetycznego ze względu na możliwość oddziaływania różnych rodzajów zaburzeń. Zakłócenia promieniowane: Badania odporności urządzeń na zakłócenia...