Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne - strona 1 Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne - strona 2 Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne - strona 3

Fragment notatki:

Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone i promieniowane, klasyfikacja środowiska elektromagnetycznego ze względu na możliwość oddziaływania różnych rodzajów zaburzeń. Zakłócenia promieniowane: Badania odporności urządzeń na zakłócenia promieniowane są wykonywane w specjalnym, pomieszczeniu probierczym, nazywanym komorą bezodbiciową, w której umieszcza się urządzenie badane oraz szerokopasmową antenę emitującą określony rodzaj zakłóceń. Specjalna konstrukcja komory bezechowej (ekranowane ściany wyłożone najczęściej ferrytowymi płytkami absorbującymi fale elektromagnetyczne) zapewnia, że na badane urządzenie oddziałuje tylko pole emitowane przez antenę. Zamiast komór bezechowych można stosować tzw. symulatory z falą prowadzoną lub promieniowaną, w których pole w przestrzeni pomiarowej jest zbliżone do pola w wolnej przestrzeni. Wektor pola elektrycznego w centralnej części przestrzeni pomiarowej jest prostopadły do przewodników, a wektor pola magnetycznego jest równoległy. Zapewniona jest wówczas duża jednorodność pola elektromagnetycznego oraz niewielkie (komora typu TEM) lub zerowe (komora GTEM) promieniowanie pola elektromagnetycznego do środowiska. Zakłócenia przewodzone lub indukowane Metoda doprowadzenia sygnału zakłóceniowego do urządzenia badanego jest uzależniona od jego konfiguracji oraz od połączonych z nim urządzeń zewnętrznych wymaganych dla zapewnienia poprawnej pracy badanego urządzenia. Energia zakłócenia jest sprzęgana z obiektem badanym za pomocą - CDN - urządzenia, które ma za zadanie poza zapewnieniem właściwego doprowadzenia sygnału zakłócającego do obiektu, także uniemożliwienie rozprzestrzenienia się zakłócenia w liniach lub urządzeniach przyłączonych do obiektu badanego w warunkach normalnej pracy. Badania odporności urządzeń na udary piorunowe przewodzone są wykonywane w sposób uzależniony od wymaganego poziomu narażeń oraz od miejsca zainstalowania urządzenia. Źródłem udarów jest specjalny typ generatora udarowego tzw. generator kombinowany lub hybrydowy, który w stanie otwartym wytwarza udar napięciowy, a w stanie zwartym generuje udar prądowy. Ze względu na to, że kształt udaru jest uzależniony od impedancji wejściowej badanego urządzenia wymagane jest, aby generator wytwarzał zarówno udar napięciowy o kształcie 1,2/50 μs, jak i udar prądowy o kształcie 8/20 μs na tych samych zaciskach wyjściowych. Podział na klasy Ze względu na narażenia urządzeń i systemów rodzajami zakłóceń rozróżnia się odpowiednio sklasyfikowane środowiska, czyli miejsca użytkowania urządzenia określone poziomem i charakterem zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą tan wystąpić. Klasyfikacja ta jest ściśle związana z odpornością urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne, zakresem i metodami badań tej odporności uwarunkowanymi przewidywanym miejscem ich zainstalowania oraz sposobem połączenia z instalacjami wychodzącymi na zewnątrz urządzeń.

(…)

… od pozostałych obwodów,
wartości przepięcia nie przekracza 1000V
KLASA 3 - środowisko w którym linii zasilających i transmisji sygnału do urządzeń są urządzenia równoległe:
urządzenia mają uziemienie wspólne z uziemieniem sieci zasilającej
prądy podczas zwarć i operacji łączeniowych mogą być przyczyną powstania uziemieniowych spadków napięć,
chronione urządzenia elektroniczne oraz mniej czułe urządzenia…
… podczas zwarć, operacji łączeniowych lub wyładowań piorunowych w instalacji zasilającej osiągają wartości rzędu kA i mogą być przyczyną powstania uziemieniowych spadków napięcia
sieć zasilająca jest wspólna dla urządzeń elektrycznych
zewnętrzne fragmetny kabli łączących urządzenia mogą dochodzić do urządzeń wysokiego napięcia
wartość przepięć do 4kV
KLASA 5 - środowisko dla urządzeń elektronicznych połączonych z liniami telekomunikacyjnymi i liniami zasilającymi napowietrznymi na terenach małej gęstości zaludnienia:
wszystkie linie są chronione od przepięć
uziemieniowe spadki napięć przy prądach zwarciowych lub wyładowaniach piorunowych mogą być ekstremalnie duże
KLASA X - środowisko specjalne wyszczególnione w dokumentacji wyrobów

… są zasilane z jednej sieci,
wartość przepięć nie przekraczają 2000V
KLASA 4 - środowisko w którym urządzenia są połączone za pomocą kabli znajdujących się na terenie otwartym psb kablami używanymi wspólnie do połączeń obwodów elektrycznych i elektronicznych:
urządzenia są połączone z uziemienie sieci zasilającej, w którym mogą wystąpić zakłócenia generowane przez sieć lub wyładowania piorunowe
prądy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz