Instalacje zasilające

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje zasilające - strona 1 Instalacje zasilające - strona 2 Instalacje zasilające - strona 3

Fragment notatki:


Instalacje zasilające Układy sieci elektrycznych
Energia elektryczna jest dzisiaj najpowszechniej wykorzystywanym źródłem zasilania urządzeń, od przemysłowych do domowego użytku. Będąc odbiorcami energii elektrycznej przeważnie nie zastanawiamy się w jaki sposób jest ona produkowana, dostarczana do budynków, jakie są korzyści i niebezpieczeństwa związane z jej użytkowaniem. O niezbędności instalacji elektrycznej w naszym życiu przekonujemy się wtedy, gdy w wyniku uszkodzenia nastąpi jej wyłączenie. Niemożliwa staje się praca większości personelu firmy, a w przypadku obiektów o znacznym nasyceniu nowoczesną elektroniką, również niesie ze sobą obniżenie poziomu bezpieczeństwa oraz znaczny spadek komfortu pracy.
Brak świadomości zasady działania urządzeń w instalacji elektrycznej oraz zjawisk, które mają w niej miejsce powoduje, że przeciętny użytkownik nie zdaje sobie sprawy z ich wpływu na uszkodzenia sprzętu lub w przypadku pracy urządzeń pracujących w sieci (dotyczy to tylko sieci elektrycznie łączącej urządzenia) bliżej nieokreślone problemy z połączeniami pomiędzy urządzeniami. Podstawowa wiedza w zakresie instalacji elektrycznych może pomóc rozwiązać niektóre problemy związane z eksploatacją oraz uniknąć sytuacji, w której może dojść do uszkodzenia sprzętu lub co gorsza zagrożenia zdrowia a nawet życia.
Dostarczaniem energii elektrycznej do obiektów zajmują się Państwowe Sieci Elektroenergetyczne. Użytkownik poprzez część sieci elektroenergetycznej zwanej przyłączem otrzymuje energię elektryczną do obiektu, który użytkuje. Przyłącze po stronie użytkownika jest zakończone w złączu, gdzie są zlokalizowane również główne zabezpieczenia instalacji wewnątrz budynku. Od złącza, poprzez główną tablicę rozdzielczą budynku są poprowadzone wewnętrzne linie zasilające — WLZ, które doprowadzają energię do tablic rozdzielczych piętrowych lub obejmujących pewną grupę odbiorników.
Wieloletnie użytkowanie instalacji elektrycznych oraz specyfika urządzeń, które są z nich zasilane, spowodowały powstanie wielu różnych sposobów ich budowy. W normie dla instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-91/E-5009 w arkuszu 03, zostały podane rodzaje układów sieci elektrycznych. Poszczególne układy sieci oznacza się z pomocą symboli literowych, pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi: T - bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią. Najczęściej jest łączony z ziemią punkt neutralny instalacji; I - wszystkie części czynne, to znaczy mogące się znaleźć pod napięciem w warunkach normalnej pracy są izolowane od ziemi, lub jeden punkt układu sieci jest połączony z ziemią poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy (uziemienie otwarte);

(…)

… na uszkodzenia są układy, które mają połączenia elektryczne na zewnątrz obiektu np. do których dochodzą linie telefoniczne, porty szeregowe RS 232, modemy czy karty sieciowe. Dlatego starannej ochrony wymagają karty sieciowe Ethernet i Token Ring oraz terminale ISDN, zakończenia sieciowe, routery, huby aktywne itp. urządzenia. Dużą uwagę należy zwrócić w przypadku pracy takich urządzeń w sieci o dużej…
… w szpitalach, gdzie zasilane są w ten sposób sale operacyjne. Układ ten charakteryzuje się tym, że od strony zasilania nie ma bezpośredniego połączenia z potencjałem ziemi (połączenie jest zrealizowane przez wysoką impedancję), nie ma więc drogi dla prądu zwarciowego. Nawet w przypadku uszkodzenia izolacji urządzenia odbiorczego, nie ma możliwości porażenia prądem elektrycznym. Może to spowodować dopiero drugie zwarcie kolejnego urządzenia. Wadą tego rozwiązania jest konieczność ciągłego monitorowania impedancji układu.
1. Ochrona przeciwporażeniowa
Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Dlatego też od początku istnienia instalacji elektrycznych stosowano różnego rodzaju sposoby mające obniżyć prawdopodobieństwo porażenia osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz