Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach - strona 1

Fragment notatki:


Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach  mieszkalnych      W mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jako środki ochrony przed dotykiem  bezpośrednim należy stosować:      izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),    obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,    wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie więk- szym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający  środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim.    Natomiast jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować:      samoczynne wyłączenie zasilania,    urządzenia o II klasie ochronności.    W związku z powyższym w mieszkaniach wymaga się:      wykonania całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu jako trójprzewodowej (przewód  fazowy L, przewód neutralny N i przewód ochronny PE) lub instalacji pięcioprzewodowej  (przewody fazowe L1; L2; L3; przewód neutralny N i przewód ochronny PE),    zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami  ochronnymi, do których jest przyłączony przewód  ochronny PE,    zastosowania opraw oświetleniowych o I lub II klasie ochronności i doprowadzenia   do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE,    wyeliminowania z mieszkań wszystkich odbiorników o klasie ochronności 0,    zabezpieczenia gniazd wtyczkowych w łazience wyłącznikami ochronnymi różnico- woprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA. Gniazda te  należy instalować nie bliżej niż 0,6 m od obrzeża wanny, brodzika lub otworu  drzwiowego kabiny natryskowej,    wykonania w łazience połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych).    Ponieważ prądy upływowe w mieszkaniach są małe (rzędu 2 ÷5 mA) możliwe jest  zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wyłącznikiem ochronnym  różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, zamiast  zabezpieczenia tylko obwodu gniazd wtyczkowych w łazience. Wyłącznik ochronny  różnicowoprądowy powinien zabezpieczać tablicę mieszkaniową oraz odchodzące z niej  obwody gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Obwody te powinny być zabezpieczone przed  zwarciami i przeciążeniami wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce B.    Schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego  przedstawiony jest na rysunku nr 27.    Oznaczenia: L1; L2; L3; - przewody fazowe instalacji trójfazowej; N - przewód neutralny;   PE - przewód ochronny; W - wyłącznik nadprądowy;  ∆I - wyłącznik ochronny  różnicowoprądowy; B – bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny; W.h - 

(…)


różnicowoprądowy; B – bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny; W .h licznik energii elektrycznej; O1, O2 – ograniczniki przepięć
Rys. 27.
Przykładowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku
wielorodzinnego z zastosowaniem wyłączników nadprądowych w obwodach
odbiorczych, z licznikiem energii elektrycznej, z wyłącznikiem (urządzeniem)
ochronnym różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie nie
większym niż 30 mA, z ogranicznikami przepięć oraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym w postaci bezpiecznika topikowego lub wyłącznika
nadprądowego selektywnego
Instalacje elektryczne w całym budynku mieszkalnym powinny być wykonane jako
trójprzewodowe (L; N; PE) lub pięcioprzewodowe (L1; L2; L3; N; PE). Gniazda wtyczkowe
powinny być ze stykami ochronnymi ( o stopniu ochrony co najmniej IP2X). Przewody
ochronne PE należy doprowadzać do styków ochronnych gniazd wtyczkowych
i do wszystkich wypustów oświetleniowych.
Pomiędzy złączem a szynami rozdzielnicy głównej budynku można zainstalować
wyłącznik ochronny różnicowoprądowy selektywny na prąd znamionowy wynikający z
przewidywanego obciążenia i znamionowy różnicowy prąd nie większy niż 500 mA.
Wyłącznik ten pełni wówczas funkcję elementu samoczynnego wyłączenia zasilania w
ochronie przed dotykiem pośrednim oraz funkcję ochrony budynku przed pożarami
wywołanymi prądami doziemnymi.
W pomieszczeniach technicznych lub gospodarczych budynku mieszkalnego, gdzie
mogą występować warunki zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
(np. pomieszczenia pralni, hydroforni czy węzłów cieplnych) należy stosować zasady
ochrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz