Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne  - strona 1 Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne  - strona 2

Fragment notatki:

S ystematyka i rodzaje badań odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne oraz kryteria oceny odporności . W przepisach międzynarodowych oraz europejskich, dotyczących badań odporności urządzeń z zakresu EMC, zakres badań został określony pod kątem charakterystycznych parametrów czasowych lub częstotliwościowych zakłóceń występujących w określonych środowiskach elektromagnetycznych. Uznano za niezbędne poddawanie urządzeń badaniom na działanie: wyładowań elektrostatycznych ESD (ang. Electrostatic Discharges), szybkich wiązek impulsów EFT/B (ang. Electrical Fast Transients/Burst), zakłóceń przewodzonych lub zaindukowanych generowanych przez poła o częstotliwości radiowej RFI (ang. Radio-Frequency Interference), udarów - napięciowych lub prądowych (ang. Surge), pól elektromagnetycznych o częstotliwości sieciowej, impulsowych lub o charakterze tłumionych oscylacji, dynamicznych zmian napięcia zasilania (DZNZ) - zaniki, wahania i zapady napięcia. Warunki badań i kryteria oceny odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne. O kompatybilności urządzenia lub systemu decydują wszystkie drogi, którymi urządzenie, system czy instalacja są połączone ze światem zewnętrznym. Drogami takimi są wejścia/wyjścia obwodów zasilania sieciowego, uziemienia, obwody wejść/wyjść obiektowych, obwody połączone z liniami transmisyjnymi zewnętrznymi, obwody interfejsowe i in., którymi rozprzestrzeniają się zakłócenia przewodzone. Badania należy przeprowadzać podczas takiego trybu pracy urządzenia, przy którym obserwuje się jego największą wrażliwość na zakłócenia. W celu określenia maksymalnej podatności badanego urządzenia należy odpowiednio zmieniać jego konfigurację oraz sposób i zakres jego działania. Kryterium typu A - urządzenie powinno pracować zgodnie z przeznaczeniem. Nie dopuszcza się żadnej degradacji jego parametrów technicznych lub utraty funkcji do poziomów niższych niż określone przez producenta. W pewnych przypadkach poziom zgodności może być zastąpiony przez dopuszczalną utratę własności użytkowych. Jeśli producent nie określa minimalnego poziomu zgodności lub utraty własności, wówczas kryteria oceny można ustalić na podstawie opisu i dokumentacji wyrobu. Kryterium typu B - urządzenie powinno działać zgodnie z przeznaczeniem po zakończeniu badań. Nie dopuszcza się żadnej degradacji jego parametrów technicznych lub utraty funkcji do poziomów niższych niż określone przez producenta. W pewnych przypadkach poziom zgodności może być zastąpiony przez dopuszczalną utratę własności użytkowych. Dopuszcza się obniżenie parametrów technicznych w czasie badania. Nie jest dopuszczalna żadna zmiana stanu pracy urządzenia lub utraty zapamiętanych danych. Jeżeli producent nie określa minimalnego poziomu zgodności lub dopuszczalnej utraty właściwości urządzenia, wówczas kryteria oceny można ustalić na podstawie opisu i dokumentacji wyrobu oraz oczekiwań użytkownika wobec urządzenia, gdy jest ono używane zgodnie z przeznaczeniem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz