Mechanizm sprzężenia indukcyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm sprzężenia indukcyjnego  - strona 1 Mechanizm sprzężenia indukcyjnego  - strona 2

Fragment notatki:

Mechanizm sprzężenia indukcyjnego (magnetycznego), możliwości występowania tego mechanizmu oraz środki przeciwdziałania zakłóceniom oddziaływującym w wyniku sprzężeń indukcyjnych . Sprzężenia indukcyjne występują w skutek oddziaływania strumienia magnetycznego wytwarzanego przez źródło zakłóceń, np. przez przewody linii, kanały wyładowań elektrycznych lub elementy przewodzące prądy zakłóceniowe. Zmiana w czasie części strumienia magnetycznego przenikającego przez tworzące pętle linie lub obwody zakłócane powoduje indukowanie w takiej pętli napięcia zakłócającego. Napięcie to jest tym większe im większa jest zmiana w czasie strumienia magnetycznego lub prądu będącego jego źródłem. Sprzężenia ind. Przy wyładowaniach elektrostatycznych. Ich skutkiem może być uszkodzenie, zakłócenie pracy, bądź całkowite zniszczenie urządzenia. Przebiegi napięć zakłóceniowych zależą od parametrów prądu wyładowania elektrostatycznego, czyli od parametrów obwodu rozładowania oraz od wymiarów elementów tworzących pętlę indukcyjną w urządzeniu. Sprzężenia ind. Przy wyładowaniach atmosferycznych. Prąd piorunowy przepływający przez przewody odprowadzające instalacji odgromowej powoduje zaindukowanie napięć w obwodach urządzeń sygnalizacyjnych łączących budynki. Środki przeciwdziałania zakłóceniom: minimalizacja wartości indukcyjności wzajemnych przez skrócenie długości przewodów zwiększanie odstępu między przewodami z prądem zakłóceniowym i telekomunikacyjnymi, sygnałowymi lub informatycznymi zmniejszanie zmian strumienia magnetycznego dФ/dt poprzez umieszczenie zwartej pętli w bezpośredniej bliskości obwodu sygnalizującego lub poprzez połączenie za pomocą mostka z przewodem ekranującym, ortogonalne ułożenie względem osi pola magnetycznego obwodów generującego zakłócenia i zakłócanego ekranowanie kabli, elementów obwodów za pomocą ekranów ferromagnetycznych kompensacja napięć zakłócających przez splecenie przewodów obwodu splecenie przewodów w obwodzie zakłócającym, co kompensuje wpływ przeciwsobnych cząstkowych strumieni oddziaływujących na obwód zakłócany. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz