Hydraulika i hydrologia - strona 2

note /search

Wypływ cieczy przez otwory i przystawki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 4690

PLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEO- I HYDROTECHNIKI WYDZLAŁ BUDOWNICTWA ZAKŁAD BUD. WODNEGO LĄDOWEGO I WODNEGO 1. USTALONY WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY I PRZYSTAWI WYZNACZENIA WSPÓŁCZYNNIKA WYDATKU μ. SZYMON GNACEK ROK AKADEMICKI 1996/97 RADOSŁAW DZIOPA SEM. 5 ROK 3 GR....

Wyznaczanie kształtu swobodnej powierzchni cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2149

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie zachowania się cieczy w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół osi pionowej, oraz teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie kształtu swobodnej powierzchni cieczy. Podstawy teoretyczne Ciecz jest w równowadze względnej wówczas, gdy pozostaje ona w sta...

Wyznaczenie współczynnika wydatku i sporządzenie charakterystyki przel...

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 5180

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT GEOTECHNIKI I WYDZIAŁ BUDOWNICTWA HYDROTECHNIKI LĄDOWEGO I WODNEGO LABORATORIUM Z HYDRAULIKI ĆWICZENIE NR 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika wydatku i sporządzenie charakterystyki przelewu mierniczego. Pods...

Wyznaczenie współczynnika wydatku w zależności od kształtu badanego ot...

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1953

Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie zjawiska wypływu cieczy przez duży otwór w pionowej ścianie zbiornika i wyznaczenie współczynnika wydatku μ w zależności od kształtu badanego otworu Zagadnienia teoretyczne Biorąc pod uwagę wypływ cieczy przez mały otwór, tzn. taki, w którego wymiary, a ...

Zwężka Venturiego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2114

Cel ćwiczenia. Ćwiczenie miało na celu zapoznanie nas z jednym z typów zwężki mierniczej - zwężką Venturiego. Przyrząd ten dzięki wywołaniu spadku ciśnienia w przewodzie zamkniętym umożliwia pomiar natężenia przepływu cieczy. Wyznaczaliśmy ponadto

Klasyfikacja metod pomiaru natężenia przepływu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Klasyfikacja metod pomiaru natężenia przepływu Wyróżniamy metody : *** geometryczne ; *** tensometryczne ; *** prędkościowe ; *** termoelektryczne ; *** objętościowe ; *** magneto - elektryczna ; *** energetyczne ; *** chemiczne ; ...

Obieg wody w przyrodzie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Obieg wody w przyrodzie Obieg wody w przyrodzie nazywany jest czasem cyklem hydrologicznym, obrazuje ciągły ruch wody na, nad i pod powierzchnią ziemi. Cykl (obieg) - nie ma początku i końca. Woda zmienia stan skupienia - ciekły, gazowy...

Pomiary ilości wód powierzchniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Pomiary ilości wód powierzchniowych Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru wydatku (przepływu): Przepływomierze i pomiar stanu - wodowskazy Transport związków chemicznych Transport cząstek zawieszonych i erozja Infiltracja wód gruntowych Pomiar deszczu: Pluwiometr - określenie charakterystyki...

Równanie bilansu wodnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1407

Równanie bilansu wodnego Forma ogólna P = opad QSI, QGI = dopływ powierzchniowy i wód gruntowych E = parowanie QSO, QGO = odpływ powierzchniowy i odpływ wód gruntowych DR = zmiana retencji n = składnik odpowiedzialny za ewentualne różnice Ró...

Ruch cieczy rzeczywistej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Ruch cieczy rzeczywistej Podczas przepływu płynu lepkiego pojawiają się naprężenia styczne skierowane przeciwnie do kierunku ruchu W efekcie oddziaływania tych sił mamy do czynienia z oporami tarcia Wpływ sił tarcia na warunki przepływu jest złożony, zależny m.in. od przyjętej metody postępowania...