Gospodarka odpadami - strona 13

Odzyski, recykling, unieszkodliwianie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ODZYSK, RECYKLING, RECYKLING ORGANICZNY, UNIESZKODLIWIANIE - WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH Odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania ...

Ogólne zasady prawidłowego postępowania z odpadami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

OGÓLNE ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Ogólne zasady postępowania z odpadami określone zostały w Ustawie o odpadach. Nakazują one: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość; jeśli odpady powstały, powinny być zbierane w sposób selektywny - zakazane jest mieszanie odpadów n...

Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

ORGANIZACJA ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W POLSCE W Polsce wciąż jeszcze odpady komunalne, w tym i OWG w większości trafiają na składowisko. Praktyki te nie zależą od tego, czy OWG są zbierane selektywnie, czy nie. Jest jednak pilna...

Selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

SELEKTYWNE I NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Selektywny system zbierania odpadów - sortowanie odpadów u źródła, tj. oddzielaniu poszczególnych asortymentów i składowaniu ich w odrębnych pojemnikach lub workach. W zależności od przyjętego w danej miejscowości sposobu odbioru odpadów, mogą być stosow...

Składowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

SKŁADOWANIE ODPADÓW, TYPY SKŁADOWISK, ZASADY LOKALIZACJI Typy składowisk: składowisko odpadów niebezpiecznych składowisko odpadów obojętnych składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zasady lokalizacji: Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebe...

Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Podstawowe systemy zbiórki omawianych odpadów to: Wystawka - tak ogólnie nazywana jest akcja pozbywania się odpadów wielkoga­barytowych rozumiana najczęściej jako wystawka krawężnikowa, przykrawężnikowa, chodnikowa, przed posesję, w ustalonym punkcie zbio...

Unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Charakterystyka odpadów niebezpiecznych Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady te pochodzą z przemysłu, rolnictwa, transpor...

Wysortowane surowce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Sortowanie odpad Sortowanie odpa ów  w komunalnych komunalnyc Część 3 Czystość sortowanych materiałów Metale wysortowane elektromagnetycznie Wysortowane surowce  Magazyny surowców wtórnych Belowanie tektury Belownica surowców  Belowanie frakcji grubej przed usuwaniem  na składowisko Mała prasa do...

Plan sytuacyjny zakładu MBP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

Systemy kompostowania i tlenowej  Systemy kompostowania i tlenowej stabilizacji biologicznej stabilizacji biologiczne odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc cz c ęść ęś 2 Hala z tunelami kompostowania Plan sytuacyjny zakładu MBP Przekrój t...

Napowietrzanie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

NAPOWIETRZANIE Do napowietrzania mieszaniny kompostującej stos się trzy podstawowe metody: fizyczne odwracanie mieszaniny (proces w pryzmach, w reaktorach bębnowych) napowietrzanie grawitacyjne (pryzmy) napowietrzanie mechaniczne nad-lub-podciśnieniowe (w pryzmach i reaktorach kontenerowych) NA...