Gospodarka odpadami - strona 12

Procesy cementacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2128

Cementacją określa się proces wypierania z roztworu jonów jednego metalu przez drugi.Pierwszy z metali przechodzi ze stanu jonowego w metaliczny a drugi z metalicznego w jonowy.Cementacja znajduje zastosowanie przede wszystkim przy:odzyskiwaniu metali z roztworów np. do wypie...

Utlenianie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Utlenianie stosowane jest przede wszystkim w unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających składniki organiczne Najbardziej rozpowszechnionym sposobem unieszkodliwiania tego typu jest spalanie. Jednak w tym przypadku podstaw...

Gospodarka odpadami - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 476
Wyświetleń: 749

Cztery podstawowe akty prawne dotyczące gospodarki odpadami - dyrektywa rady z dnia 15.07.1975 w sprawie odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska 9.04.2003 w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami - ustawa z dn. 27.04.2001 o odpadach - ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowisk...

Biologiczne przetwarzanie odpadów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW Ograniczone możliwości stosowania składowania, jako metody unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji spowodowało wzrost zainteresowania biologicznym przetwarzaniem odpadów W rozporządzeniu ministra gospodarki z 7 września 2005 w sprawie kryteriów … Dz.U....

Piece komorowe i obrotowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092

PIECE KOMOROWE Piece komorowe mogą być stosowane do spalania odpadów niebezpiecznych np. medycznych, chemicznych również ciekłych (paleniska komorowe strumieniowe) np. spalanie odcieków ze składowisk odpadów ZALETY palenisk komorowyc...

Piece fluidalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

PIECE FLUIDALNE Piece fluidalne służą przede wszystkim do spalania odpadów wilgotnych, odpadów ciekłych i osadów ściekowych oraz stałych odpadów rozdrobnionych. Piec fluidalny stanowi pionowy cylinder. Spalanie w złożu fluidalnym odbywa się zwykle w obecności materiału inertnego, m. in. Piasku, żw...

Termiczne przekształcanie odpadów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Termiczne przekształcanie odpadów Do grup termicznych metod unieszkodliwiania odpadów zalicza się: Bezpośrednie spalanie w różnego rodzaju paleniskach (piecach) Pirolizę (rozpad związków chemicznych pod wpływem wysokiej temperatury) - spalanie pizolityczne Produkcję tzw. Paliwa z odpadów, które ...

Dni otwarte składowiska - referat - prezentacja o odpadach wielkogabar...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Dni otwarte składowiska - podczas tego typu akcji mieszkańcy mogą przywozić odpady na składowisko. W Krakowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca można przy­wozić odpady na składowisko Barycz płacąc 1 zł/Mg + opłata marszałkowska. Na ogół są to różnego rodzaju odpady, jednak przewagę obok odpadów porem...

Fermentacja metanowa odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

FERMENTACJA METANOWA ODPADÓW, ZASTOSOWANIE, WARUNKI PROWADZENIA, PRODUKTY Biologiczne przekształcenie materii organicznej do CH4 + CO2 i H2O w reaktorze beztlenowym. Wymagane rozdrobnienie odpadów. Zastosowanie Fermentacje metanową s...

Odpady wielkogabarytowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe (OWG) stanowią problem w gospodarce odpadami, począwszy od tego, że nie ma w polskim prawie jednoznacznej definicji tych odpadów. W katalogu odpadów wymieniono je w grupie innych odpadów komunalnych wraz z przyporządkowanym im kodem 20 03 07. Często k...