Gospodarka odpadami - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami - opracowanie pytań  - strona 1 Gospodarka odpadami - opracowanie pytań  - strona 2 Gospodarka odpadami - opracowanie pytań  - strona 3

Fragment notatki:

Cztery podstawowe akty prawne dotyczące gospodarki odpadami
- dyrektywa rady z dnia 15.07.1975 w sprawie odpadów
- Rozporządzenie Ministra Środowiska 9.04.2003 w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami
- ustawa z dn. 27.04.2001 o odpadach
- ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska
Jak oznacza się odpady niebezpieczne w katalogu odpadów ?
Gwiazdką w górnym indeksie (*).
Kiedy zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów, odpady tracą status odpadów?
Gdy zostanie poddany procesowi odzysku, w tym recyklingu, i spełni ścisłe kryteria:
- substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych celów,
- istnieje popyt na takie substancje lub przedmioty,
- substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne i prawne dla konkretnych celów,
- zastosowanie substancji lub przedmiotu nie prowadzi do negatywnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.
W jaki sposób i w jakim celu opracowuje się prognozy ilości odpadów komunalnych?
Na podstawie danych statystycznych ilości wytwarzanych odpadów oraz LM regionu. W celu uzyskania informacji o ilości i składzie odpadów wytwarzanych w przyszłych latach. Prognozy pozwalają na wybór najkorzystniejszej metody przetwarzania odpadów i funkcjonowanie zakładu.
Jaka jest funkcja zasobni w zakładzie przetwarzania odpadów?
Przyjęcie, czasowe magazynowanie, mieszanie, kontrolowane dozowanie odpadów do instalacji.
Jakie są techniczne możliwości przetworzenia przed składowaniem odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych?
mechaniczno-biologiczna obróbka, recykling selektywnie zbieranych odpadów, wykorzystanie bioodpadów do produkcji energii, kompostowanie, fermentacja.
Jakie separatory stosuje się w sortowniach odpadów? Podać typ i scharakteryzować zasadę działania.
*optyczne - odpady zostają rozłożone jednowarstwowo; czujnik identyfikuje rodzaj, kolor i położenie obiektu; dysze wydmuchują zdefiniowane frakcje ze strumienia odpadów;
*elektromagnetyczne - strumień odpadów przesuwa się pod separatorem, części żelazne są wyłapywane i trafiają do innego strumienia odpadów. Odzyskuje złom żelazny
*prądy wirowe - do oddzielania z wysoką skutecznością metali nieżelaznych takich jak aluminium, miedź, mosiądz i cynk; *separator powietrzny - strumień powietrza rozdziela odpady na frakcję lekką i ciężką;
*separator balistyczny - materiały o różnych właściwościach opadają po charakterystycznych dla siebie krzywych. Urządzenie służy do rozdziału frakcji płaskich, wielkopowierzchniowych, lekkich, toczących się, twardych, ciężkich;


(…)

… i wizualna kontrola odpadu, kontrola laboratoryjna.
Czy trociny można kompostować indywidualnie? Uzasadnij.
Trociny można kompostować na osobnej pryzmie kompostowej, ponieważ zbyt duża ilość dodana do kompostu powoduje jego zakwaszenie, czego skutkiem jest znaczne spowolnienie procesu.
Jakie są …. Operacje jednostkowe i cele mech. Obróbki odpadów.
Obróbka mechaniczna - uwolnienie i rozluźnienie odpadów…
… odpadów prowadzące do odzyskania substancji, materiałów lub energii. RECYKLING - powtórne przetwarzanie w celu uzyskania materiału/substancji o przeznaczeniu pierwotnym. Operacje jednostkowe i cele mech. Obróbki odpadów. Obróbka mechaniczna - uwolnienie i rozluźnienie odpadów, aby łatwiej wydzielić wybrane składniki, rozdzielenie na różne frakcje granulometryczne i materiałowe, wydzielenie składników…
…. odgazowanie bierne - wykonanie odwiertów przez całą głębokość składowiska i zainstalowanie kominów wentylacyjnych,
2. odgazowanie aktywne - studnie poboru połączone kolektorami, układ podłączony do instalacji wytwarzającej podciśnienie.
Zagospodarowanie gazu:
- odprowadzenie do atmosfery,
- spalanie w pochodniach,
- instalacja do spalania (uzyskanie energii cieplnej),
- turbiny (uzyskanie energii…
… środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.
Czym się rożni odzysk odpadów od recyklingu odpadów? Czy spalanie biopaliw to odzysk czy recykling?
ODZYSK - wykorzystanie odpadów prowadzące do odzyskania substancji, materiałów lub energii.
RECYKLING - powtórne przetwarzanie w celu uzyskania materiału/substancji o przeznaczeniu pierwotnym.
Dyrektywa unii w sprawie składowisk odpadów i obowiązki…
… fermentacja - odzysk energii odnawialnej z biomasy odpadów, np. roślinnych. W bioreaktorach przebiega biochemiczny rozkład substancji organicznych. Powstaje biogaz oraz podprocesowy osad.
Proces fermentacji beztlenowej może być korzystniejszy od kompostowania ze względu na:
-Mniejsza energochłonność i terenochłonność,
-Brak strat ciepła
-Możliwość zagospodarowania wytwarzanego produktu -Mniejsza uciążliwość…
… ciężkich, neutralna płuczka do usuwania SO2 (czynnik: Ca(OH)2)
3) Filtr z węglem aktywnym do usuwania dioksyn
4) Selektywna katalityczna redukcja do usuwania tlenków azotu.
Jakie materiały stosuje się na sztuczne uszczelnienie dna składowisk?
-geomembrany PEHD, PCV, guma syntetyczna
-mata bentonitowa (geowłóknina + bentonit sodowy + geotkanina, spajane włóknami PP)
-geowłóknina (specjalnie wykonany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz