Gospodarka odpadami - strona 14

„Dzikie” wysypiska śmieci

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

„ Dzikie” wysypiska śmieci: - eutrofizacja; - degradacja; - psucie estetyki krajobrazowej; - wpływ na grunt: powstają grunty pochodzenia antropogenicznego (grunt nasypowy), które powodują skażenie i zanieczyszczenie gruntu rodzimego (przez wp...

Wyk_ad kompostowanie -definicja odpadów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Prof Czamara
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

1. Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami.Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dl...

Cykl życia produktu, WYKŁAD

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Iwona Kuczyńska
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3717

Referat w formie prezentacji na temat cyklu życia produktu ...