Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych-opracowanie - strona 1 Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych-opracowanie - strona 2 Systemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Podstawowe systemy zbiórki omawianych odpadów to:
Wystawka - tak ogólnie nazywana jest akcja pozbywania się odpadów wielkoga­barytowych rozumiana najczęściej jako wystawka krawężnikowa, przykrawężnikowa, chodnikowa, przed posesję, w ustalonym punkcie zbiorczym np. na końcu ulicy, przy sklepie, urzędzie itp. Jest to pozostawienie w określonym w komunikatach dniu odpa­dów przy ciągach komunikacyjnych lub w innych wyznaczonych miejscach. Firmy odpowiedzialne za zorganizowanie zbiórki, zabierają tylko te odpady, które należą do grupy odpadów zdefiniowanych przez firmę lub zlecającego jako wielkogabarytowe. Odpady nie należące do tej grupy często pozostają w miejscu zbiórki obciążając budże­ty miast i gmin kosztami ich usunięcia. Podczas odbioru takich odpadów nie jest po­trzebna obecność ich właściciela. Dzięki temu firma oraz mieszkaniec może w dowol­ny sposób zaplanować dzień [6].
Wystawka kontenerowa - polega na ustawieniu w wyznaczonym miejscu duże­go kontenera, gdzie mieszkańcy danego rejonu mogą odkładać wskazane odpady. Sys­tem ten wygodny jest dla firmy transportowej, gdyż operacja załadunku odpadów po­lega jedynie na mechanicznym wciągnięciu kontenera na specjalistyczny samochód. Ulice nie są przez cały dzień zastawione odpadami jak w przypadku systemu krawężni­kowego. Problemem jest tu odległość od miej sca zamieszkania do punktu zbiórki, która utrudnia pozbycie się dużych i ciężkich odpadów. Zazwyczaj istnieje możliwość wcze­śniejszego zgłoszenia chęci pozbycia się nieporęcznych odpadów w urzędzie gminy/ miasta lub bezpośrednio w firmie. Może być jednak pretekstem dla wielu leniwych do nieskorzystania z usługi. Kolejnym minusem tego sposobu odbioru odpadów wielkoga­barytowych jest znaczący balast. Brak świadomości ekologicznej, a często świadome wykorzystywanie sytuacji sprawia, że wiele osób pozbywa się wszystkich odpadów, wierząc w to, że na dnie kontenera nikt nie zauważy niepożądanych przedmiotów.
Odbiór z posesji w sposób zorganizowany - polega na ogłoszeniu dnia i orienta­cyjnych godzin odbioru odpadów wielkogabarytowych (godziny wieczorne, soboty).
Firma odbiera odpady bezpośrednio od ich posiadacza. Dzięki temu przeszkoleni pra­cownicy na miejscu stwierdzają, czy dany odpad kwalifikuje się do zbieranego rodzaju. System ten pozwala na minimalizację balastu. Umożliwia również bezpieczny załadu­nek i transport odpadów niebezpiecznych (głównie EiE). Całkowicie eliminuje możli­wość podrzucania odpadów, oraz zbiórkę przez nieuprawnione osoby. Minusem tego rozwiązania jest potrzeba obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości w czasie odbioru odpadów.
Wystawka przy wiatach śmietnikowych - system stosowany na osiedlach miesz­kaniowych. Mieszkańcy o każdej porze mogą ustawiać odpady wielkogabarytowe w miejscach wyznaczonych wewnątrz lub obok wiat śmietnikowych. Większość takich miejsc nie jest w stanie przyjmować odpadów wewnątrz, dlatego ustawiane są one obok. Spółdzielnia ma obowiązek ogłosić termin wystawki, lub powiadamiać fir­mę, z którą ma umowę o potrzebie odbioru nagromadzonych odpadów. Mieszkańcy nie przestrzegają terminów, wystawiają odpady wtedy kiedy mają taką potrzebę. Spół­dzielnie zazwyczaj w ramach umowy mają zapewnione dwa bezpłatne odbiory rocznie, dlatego nawet duże nagromadzenie odpadów nie skłania do zamówienia usługi.

(…)

… i AGD, komputery, suszarki, żelazka, itp.),
baterie i akumulatory,
lampy fluorescencyjne oświetleniowe,
odpady zawierające rtęć,
przeterminowane leki,
opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach,
zużyte filtry olej owe.
Odpady wielkogabarytowe w postaci mebli, mieszkańcy Poznania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz