Odzyski, recykling, unieszkodliwianie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odzyski, recykling, unieszkodliwianie-opracowanie - strona 1 Odzyski, recykling, unieszkodliwianie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ODZYSK, RECYKLING, RECYKLING ORGANICZNY, UNIESZKODLIWIANIE - WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH
Odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla
środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące
do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w
załączniku nr 5 do ustawy.
Recykling - taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii
Recykling organiczny - obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegają biodegradacji w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan (składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny)
Unieszkodliwianie odpadów - poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska
RECYKLING SUROWCÓW Z ODPADÓW KOMUNALNYCH
Organizując recykling części odpadów, trzeba się koncentrować jedynie na odzyskiwaniu tych materiałów, których przerób jest opłacalny i dostosowany do możliwości rynku. Aktualnie do grupy surowców, które mogą być odzyskane z odpadów komunalnych, zalicza się głównie złom metali, niektóre gatunki makulatury (głównie tzw. mocną) i podzieloną na kolory stłuczkę szkła. Ponadto wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych wielu szkodliwych materiałów (odpady niebezpieczne: baterie, świetlówki, lekarstwa, środki ochrony roślin, farby, lakiery, stężone kwasy) ułatwi w zdecydowany sposób ich unieszkodliwianie. Stosowanie technologii odzyskiwania surowców wtórnych ma uzasadnienie z gospodarczego punktu widzenia ze względu na: - istniejące ograniczenia w pozyskiwaniu surowców naturalnych, - konieczność respektowania zasad ochrony środowiska, - ograniczoną pojemność składowisk. W Polsce funkcjonują 52 sortownie (stan na 2002 r.),w których wyselekcjonowano i poddano recyklingowi od 118 tyś Mg odpadów, co stanowiło 1,1% ogólnej ilości, recyklingowi organicznemu poddano ok. 2%, a na składowiska trafiała reszta, tzn. 97% całości wytwarzanych odpadów komunalnych(...) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz