Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów - strona 1 Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów - strona 2

Fragment notatki:

Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów : Miejsca powstawania odpadów :
Gospodarstwa domowe: Odpady domowe :
Odpady wielkogabarytowe
Odpady remontowo-budowlane
Odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych)
Odpady niebezpieczne
Obiekty infrastruktury: Odpady podobne do domowych :
Odpady wielkogabarytowe
Odpady remontowo-budowlane
Odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych)
Odpady niebezpieczne
W sferze komunalnej powstają inne odpady w postaci:
Zużytych pojazdów samochodowych
Zużytych urządzeń elektrycznych
Zużytych urządzeń elektronicznych
Określa się je pojęciem odpadów poużytkowych Strumienie odpadów komunalnych określone z punktu widzenia działań w zakresie odzysku.
Pokazują przepływy materiałów Punktem wyjścia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi jest poddawanie odzyskowi :
Gospodarkę przede wszystkim interesuje recykling Recykling - jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu odzyskanych substancji a potem ich gospodarczym wykorzystaniu. Jest formą odzysku
Do odzysku także zaliczamy odzysk energii - termiczne przekształcanie odpadów (zalicza się je tylko wtedy, kiedy odzyskana energia jest wykorzystywana gospodarczo)
Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie odpadów na składowiskach odpadów
Wyróżnia się 3 fazy recyklingu :
Pozyskiwanie
Uzdatnianie
Wykorzystanie
Istotne znaczenie dla procesu recyklingu posiadają zakłady odzyskiwania : Efektywność - nie jesteśmy w stanie wykluczyć segregacji ręcznej Odpady dostarczane do zakładu sortowania podlegają następującym procesom : Waloryzacji - powtórnej selekcji dostosowującej strumienie odpadów do dalszego działania Standaryzacji i przetwarzaniu - rozdzielenie i tworzenie większych jednostek w postaci bel i brykietów przygotowane do odbioru Czasowe magazynowanie - odpowiednie zgromadzenie danego strumienia odpadów, aby uwzględniało to i proces wysyłania Proces wysyłki surowców wtórnych do odbiorców, których określa się jako recyklerów Wykorzystanie surowców przez recyklerów musi być faktem Urządzenia do segregacji i przerobu niesortowalnych, mieszanych odpadów :
Dostaniemy folie Rozdrabniarka Pulweryzator (młynek) Magnes (elektromagnes) Sito wibracyjne Przesiewacz bębnowy Stolik wibracyjny …
Rys 10 Ogólna struktura powiązań technologicznych w logistycznie zorientowanym systemie gospodarki odpadami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz